Tale ved afsløringen af Jens Galschiøts skulptur I Guds Navn

Frue Plads, 1. december 2006, World Aids Day

 

 

Det er i dag World Aids Day, den bedst tænkelige anledning til at se på Jens Galschiøts kunstværk og lade sig forurolige af det.

 

Det er 25 år siden, Aids-epidemien ramte os. Siden da er 25 millioner mennesker døde af Aids. I dag lever ca. 40 millioner mennesker med sygdommen, og der smittes hvert år 4 millioner verden over. Med ufattelige lidelser til følge: Børn der bliver forældreløse og må leve i rendestenen. Kvinder, hvis mænd er døde, drives ind i prostitution for at overleve, og udsættes selv for smittefaren, fordi de ikke har adgang til prævention.

 

Og herhjemme vokser smittetallene nu igen blandt homoseksuelle, fordi vi ikke har haft en omfattende oplysningskampagne de seneste ti år! Vi er med til at stigmatisere de hivsmittede herhjemme, hvis ikke vi sørger for oplysning og tilbyder støtte, behandling og omsorg. Så der er masser af bud til os selv i denne stærke skulptur af en korsfæstet teenager.

 

Og budskabet den gi’r er bredere endnu med pigen hængende her: Hvad gør vi i øvrigt herhjemme for vore teenagepiger? Hvad er det for et ideal om skønhed og succes, vi oplærer dem til – som har til følge, at hver 10. pige i Danmark lider af spiseforstyrrelser, hver 10. pige i Danmark har snittet i sig selv af lede ved livet. 9% af alle piger mellem 13 og 15 år bruger sovemedicin – hvad gør vi for at vore unge piger kan vokse op i tryghed og opnå følelsen af selvværd??

 

I Afrika hærger Aids allerværst. I nogle af de hårdest ramte lande har man fået knækket smittekurvens himmelfart, fordi der oplyses om sex i kirker og skoler, og fordi flere bruger prævention.

Viden og prævention kan standse epidemien, så enkelt er det!

Vi har alle et ansvar for at medvirke til det!

 

Også kirkerne, fordi kirkens lære om moral betyder så meget for folk. Heldigvis ER der kirker, som gør alt, hvad der står i deres magt for at bekæmpe Aids – som for eksempel kirker i Zambia, hvis generalsekretær her tilstede her og bakker op om denne kampagne. – Så meget mere katastrofalt er det, når nogle kirker anvender det kristne budskab til ligefrem at forhindre seksualoplysning og adgang til prævention. Så gør kirkerne sig medansvarlige for sygdommens fortsatte hærgen, stik imod det kristne budskab om at læge og lindre smerten hos de svageste iblandt os.

 

Jesus sagde: ”Hvad I har gjort imod en af disse mine mindste dér, har I gjort imod mig!”  Så når vi svigter, når vi ikke gør nok, svigter vi vores Gud. Han vil, at vi skal se hans ansigt i vor lidende næstes ansigt.

”Foragtet og opgivet af mennesker, en lidelsernes mand, kendt med sygdom, vi regnede ham ikke for noget. Men det var vore sygdomme, han tog, det var vore lidelser, han bar. Han blev gennemboret for vore overtrædelser og knust for vore synder.” (Es. 53)

Kristus vil, at vi i hans lidelsesoffer for os skal hente kraft og inspiration til at hjælpe og værne om dem iblandt os, der har brug for vores indsats. –

Det er, hvad Jens Galschiøt minder os om med denne stærke, provokerende skulptur af en gravid kvindelig teenager, som er Jesus selv, naglet til korset af mangel på menneskelighed.

 

- Der er således langt mere kristendoms-forkyndelse i denne skulptur end du nok i virkeligheden selv er klar over, Jens.

- Til lykke med, at du med din skulptur får os til at tænke over både, hvad Gud gør for os og hvad der er vores rolle og opgave overfor hinanden i denne sammenhæng.