EU kommer ikke uden om den katolske kirke

 

 

Berlingske Tidende 11. januar 2004, 1. sektion, side 8

 

 

 

TRO OG POLITIK I et udvidet EU er katolikkerne i overtal, og de lobbyer

ivrigt for styring af familie- og sexliv. Men den katolske kirke vil også

komme til at spille en hovedrolle som forsoner, siger religionsforskeren

Lene Sjørup.

 

 

 

Af Brita Stenstrup

 

Statsminister Anders Fogh Rasmussen var ikke for smart, da han i december

affærdigede de katolske landes pres for at indflette kristendommen i den

nye EU-traktat som »svulstig palaversnak«. »...det er jo en europæisk

tradition, at man skal indlede en traktat med en lidt pompøs tekst,«

beroligede statsministeren sine religionsforskrækkede landsmænd. Dermed

holdt han døren på klem for en forfatning, hvor der henvises til Europas

kristne arv.

»Fogh tager for let på tingene. Han overser noget væsentligt,« siger

religionsforskeren og teologen Lene Sjørup. Hun deltager i Københavns

Universitets nye satsningsområde »Religion i det 21. århundrede«, som

Berlingske Tidende i de seneste uger har beskrevet i en artikelserie.

Lene Sjørup forsker bl.a. i den katolske kirkes lobbyisme i EU. Med

EU-udvidelsen kommer der et overvældende flertal af katolske lande, og

deres kirker insisterer på, at »kristendommen er grundlaget for Europas

kultur og skal sætte værdierne for det europæiske samarbejde«.

»Den katolske kirke identificerer det europæiske projekt som et kristent

projekt,« siger hun og advarer om den katolske kirkes lobbyisme om

familiepolitikken, både i EU- og FN-sammenhæng. Den handler ikke kun om

kontrol med kvinder, men også om indflydelse på forskning inden for

bioetik, retten til abort og børnebegrænsning blandt verdens fattigste.

»Den katolske kirke ønsker at bevare den traditionelle familie, selv om

familiemønstrene i Europa er betydeligt mere omfattende med storfamilier,

masser af enlige mødre og registrerede partnerskaber.

Jeg bliver betænkelig, når de religiøse institutioner - herunder den danske

folkekirke - meddelte det italienske formandskab, at menneskets værdighed

er vigtig, specielt ved begyndelsen og afslutningen af livet. Katolikkerne

vil forbyde abort og dødshjælp. Det er en respektabel holdning, men den

skal frem i lyset,« siger Lene Sjørup.

Folkekirken ude af trit

Den katolske kirke er anderledes på tæerne. Bl.a. holder Europas katolske

bispers organisation møde med hvert nyt formandskab, og EU-kommissionens

formand Romano Prodi har en katolsk rådgiver i religiøse anliggender. Lene

Sjørup ser ingen tilfældighed i, at EUs katolske toppolitikere – Prodi, EUs

nuværende irske formand Bertie Ahern og EU-parlamentets irske formand Pat

Cox – støtter en pilgrimsrejse til Santiago de Compostella i anledning af

EU-udvidelsen og planlægger at gå med.

»Folkekirken er ude af trit med virkeligheden i Europa. Vi aner intet om de

religiøse initiativer, der udfoldes i EU, fordi folkekirken og

Kirkeministeriet mangler kontakter og indflydelse på et religiøst flertal,

der satser på et spirituelt Europa. Vi må vide, hvilke religiøse aktører,

der færdes i EU-sammenhængen, og hvad vi hver især forstår ved kristne

værdier.«

Den katolske kirke og dens mange effektive lobbyister og rådgivere har

sejlet folkekirken agterud, mener Lene Sjørup. Gang på gang må folkekirkens

enlige repræsentant, som ikke kan udtale sig på folkekirkens vegne, finde

sig i at blive stemt ned i sammenslutningen af europæiske kirkesamfund,

CEC. CECs flertal støttede f.eks. Polens forslag om, at Europas kristne arv

skulle indflettes i den nye EU-forfatning.

Vatikanet som konfliktløser

Gør det noget?

»Ja, fordi den centralt styrede katolske kirke har en enorm indflydelse på

en masse andre niveauer. Derfor er det vigtigt at kende Vatikanets værdier,

men her mangler gennemskuelighed.«

Men det er for billigt at hævde, at med EU-udvidelsen kommer den store,

stygge katolske kirke og lægger sin klamme hånd på Europa, siger Lene

Sjørup. Hun ser tværtimod hen til den katolske kirke som konfliktløser i en

verden, hvor konflikterne - også de religiøse - nærmer sig Europa. Senest

demonstrerede Vatikanet sin vilje til forsoning, da det i december

angiveligt blev udsat for en islamistisk terrortrussel - og nedtonede den,

hvor den kunne have scoret øjeblikkelige politiske points.

»Forsoning er generøsitet over for modstanderen, og her er den katolske

kirke på forkant med udviklingen, men så må vi også vide, hvad verdens

største kirkelige organisation forstår ved forsoning.«

Hvilket Europa ser du for dig med EU-udvidelsen?

»Vi kommer ikke uden om et åndeligt mere patriarkalsk regime. Vi danskere

er tilbøjelige til at sige, at det ikke betyder noget, at vi får et katolsk

Europa. Men det gør det. Den katolske kirke er mægtig og gennemprofessionel

helt ud i det lokale. I de seneste ti år har vi f.eks. set kirkens magt i

forhold til kvinders reproduktive rettigheder, senest ved kvindekonferencen

i Beijing.

Problemet er, at katolikker på alle niveauer har så stor magt. De sidder

alle mulige indflydelsesrige steder, i politiske organer, på universiteter,

i hjælpeinstitutioner og i organisationer som apotekere og læger mod abort

og prævention.«

Hvad skal der til?

»Forskning, forskning og forskning - og gennemskuelighed. Vi må vide,

hvordan religiøse værdier kan komme til at påvirke politikerne,

arbejdsmarkedet, familiepolitikken, u-landspolitikken og meget andet i det

nye EU, men også hvordan disse værdier kan medvirke til konfliktløsninger

og forsoningsprocesser.

Forskning har den force, at man stiller en masse spørgsmål og først kommer

med de forkromede svar, når man har undersøgt tingene. Men det har

regeringen endnu ikke afsat penge til,« siger Lene Sjørup.

st@berlingske.dk

 

 

Fakta: Nej til et kristent EU

 

 

Under regeringskonferencen i december om den kommende EU-forfatning krævede

Vatikanet og en række af de katolske lande - Polen, Irland, Portugal,

Ungarn og Litauen – kristendommen slået fast som et direkte grundlag i den

kommende EU-forfatning. Dermed ville kristendommen få en højere juridisk

status. Hovedparten af de nuværende EU-lande - ikke mindst de lande, som

har en skarp adskillelse af kirke og stat, f.eks. Frankrig - sagde nej, og

det har de katolske lande bøjet sig for - indtil videre. I præamblen til

den nye EU-forfatning henvises herefter blot til »Europas kulturelle,

religiøse og humanitære arv«. Sagen kan på ny komme på dagsordenen, når EU

indleder en ny regeringsrunde om forfatningen.

 

 

Folkekirken er ude af trit med virkeligheden i Europa. Vi aner intet om de

religiøse initiativer, der udfoldes i EU, fordi folkekirken og

Kirkeministeriet mangler kontakter og indflydelse på et religiøst flertal,

der satser på et spirituelt Europa.

Lene Sjørup

 

 

Vi kommer ikke uden om et åndeligt mere patriarkalsk regime. Vi danskere er

tilbøjelige til at sige, at det ikke betyder noget, at vi får et katolsk

Europa. Men det gør det.

Lene Sjørup

 

 

 

Billedtekst:

Den katolske kirke og dens mange effektive lobbyister og rådgivere har

sejlet folkekirken agterud i EU, mener Lene Sjørup, der bl.a. forsker i den

katolske kirkes lobbyisme i det europæiske fællesskab. Foto: Jan Jørgensen

 

st@berlingske.dk

Berlingske Tidende

Tlf. 33 75 24 81/ mobil 20 91 35 69