Stort seminar om klimakrisen – med indlæg af:

Tove MariA Ryding, 92-gruppen

Signe Didde Frese, wwf

Jeppe Læssøe, dpu

Ross Jackson, Gaia Trust

Inge Røpke, dtu

Birgitte Hoffmann, dtu

 

 

 

Lørdag den 24. januar 2009

 

12.30-18.00 – Seminar om klimakrisen

- med forhåndstilmelding og deltagerbetaling

 

KLIMAKRISE NEJ TAK!

– ja tak til klimasikring og bæredygtighed

Emnet for årets seminar er vores vanvittige forbrug og kollektive selvbedrag. Vi har en statsminister, der kalder sig grøn, og en af verdens mest profilerede klimaministre. Men ingen af dem tør fortælle os den ubarmhjertige sandhed: at vi ikke redder klimaet ved at købe sparepærer, men ved markante ændringer i vores forbrug. Derfor sætter årets seminar fokus på det danske selvbedrag, og hvordan vi finder reelle løsninger på klimakrisen.

 

12.30-13.00 – Frokost med økologisk suppe og godt landbrød

 

13.00-13.10 – Velkomst til klima-seminaret ved mødeleder Lars Myrthu-Nielsen, Øko-net

 

Kort præsentation af seminaret:

Velkommen til et seminar om klimakrisen og Danmarks bæredygtigheds indsats, på vejen mod Klimatopmødet 2009 i København.

 

Seminaret har tre akter med følgende temaer:

- Problemerne

- Selvbedraget

- Løsningerne

 

Påstanden om, at vi både kan have en stor vækst i forbruget og samtidig være bæredygtige, er desværre ren selvbedrag! Vi ønsker så meget at vi kan fortsætte vores forbrugsorgie, at vi er villige til at tro på statistikker, som end ikke skrædderne i kejserens nye klæder kunne slippe af sted med at fremlægge. Sandheden er, at Danmark (og Europa) har outsourcet store dele af deres CO2-tunge produktion til udlandet bl.a. til Kina og at denne produktion derfor figurerer på deres CO2-regnskab. Vi pynter os med lånte fjer, når vi påstår, at vi har lavet en CO2-fri vækst. Alle produkterne bliver stadig brugt af os i den rige verden, og vi er derfor stadig ansvarlige for en kommende klimakatastrofe, og den CO2-fri vækst er derfor et gigantisk illusionsnummer. Hver dansker udleder i skrivende stund 1,5 tons CO2 i Kina, svarende til i alt omkring 8 mio. tons.

 

Seminaret på Galleri Galschiøt vil bl.a. sætte fokus på, om det virkelig er sandt, at vores klimaminister og regering spankulerer rundt i verden uden tøj på. Vi har indkaldt en række eksperter og debattører til at belyse emnet.

Og ikke mindst vil vi slutte seminaret af med fokus på løsninger af klimaproblemet og gode forslag til bæredygtig livsstil. Udgangspunktet er, at der fremover ikke er handlinger, der ikke er klimasikrede.

 

 

 

1. akt:

Problemerne – med status over klimakrisen

 

13.10-13.40:

Tove Maria Ryding, formand for 92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling:

“Det går (stadig) den gale vej” – status på klimakrisen, efter COP14 i Poznan 2008, på vej til COP15 i København 2009

 

13.40-14.10:

Signe Didde Frese, klimamedarbejder hos WWF – Verdensnaturfonden

“Udsagnet; Dansk CO2 fri vækst = ny udgave af eventyret; Kejserens nye klæder” – dansk forbrug skaber global forurening, fx i Kina, og vores CO2-fodaftryk skal langt ned!

 

14.10-14.30: Fælles spørgsmål og debat

 

2. akt:

Selvbedraget – om Danmarks bæredygtige selvbedrag

 

14.30-15.00:

Jeppe Læssøe, lektor, Danmarks Pædagogiske Universitet

“Fra kollektivt selvbedrag til reel folkeoplysning om bæredygtighed”

Det folkelige engagement i bæredygtig udvikling er i de sidste små tyve år blevet lullet i søvn af moraliserende spare-råd og af forsøg på at illudere, at vi alle er enige og godt i gang med at løse problemerne. Men hvor bliver fx Uddannelse for Bæredygtig Udvikling af i det danske uddannelsessystem? Og hvor er civilsamfundets rolle blevet af – Agenda 21-dagsordenen er ikke længere højt på den politiske dagsorden, og vi venter på andet år på en revidering af Danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling.

Jeppe Læssøe skrev d. 2. august 2008 et debat indlæg i Politiken om det kollektive selvbedrag, og han efterlyser en ny bevægelse, der vil konfrontere selvbedraget. Artiklen kan hentes som pdf fra www.ubu10.dk.

 

15.00-15.20: Spørgsmål og debat

 

15.20-15.50: Pause – med kaffe/te

 

 

 

 

 

3. akt:

Løsningerne – med forslag til løsninger på klimakrisen

 

15.50-16.20:

Inge Røpke, cand.polit., lektor ved DTU

“En politisk styret begrænsning af forbruget”

Selv om vi er bekymrede over udsigten til klimaforandringer, er der langt til en situation, hvor vi vil acceptere det eneste, der virkelig batter: en politisk styret begrænsning af forbruget. På vej mod et meningsfyldt bæredygtigt forbrug!

 

16.20-16.50:

Ross Jackson, phd i økonomi og forfatter, medstifter/formand for den almennyttige forening Gaia Trust og hovedaktionær i Urtekram A/S:

“Forslag til en ideel klimaaftale”

Hvordan vil den ideelle klimaaftale se ud? Det ideelle system må inkludere en eller anden form for rationering for at skabe garantien for at nå målet for nedbringelsen af CO2 udslippet. Ross Jackson har et forslag om en Kulstof Fond.

 

16.50-18.00:

“Vores udvikling skal klimasikres”

Seminaret slutter af med en åben debat om og med input og forslag til en klimasikring af samfundet! “Der er ingen vej udenom: Fremtidens store forbrugsmæssige behov i udviklingslandene såvel som de rige landes livsstil skal dækkes på en måde, som ikke er i konflikt med klimaet – fremover skal vores udvikling klimasikres!” Sådan skrev Kirsten Halsnæs, økonom, Ph.d. UNEP Risø Centre, medlem af FN’s klimapanel (IPCC) i en debatartikel i Politiken i august 2008.

 

Birgitte Hoffmann, Faggruppen for Bæredygtig Byudvikling, DTU MAN, vil stå for at styre processen og at samle input sammen. De to hovedspørgsmål bliver: Hvordan får vi skabt en bevægelse for klimasikring af samfundet? Og hvordan får vi sikret politisk handling nu, og ikke flere tomme politiske ord?

På en ny hjemmeside www.klimasikring.dk vil vi samle essensen af de forslag og input seminaret kommer op med. Her vil man fremover kunne komme med input og forslag i en blog.

 

18.00-18.30 – Pause inden festaftenen, med mulighed for forsyninger i øko-baren eller fx at gå en tur ud i den friske luft.

 

 

Baggrunds-artikler fra seminarets oplægsholdere kan downloades fra Øko-nets hjemmeside – hent:

92-gruppens klimasynspunkter, en rapport fra WWF om dansk forbrug, Jeppe Læssøes artikel, en debatartikel af Inge Røpke, Ross Jacksons forslag til klimaaftale og Kirsten Halsnæs’ artikel. Find linkene på www.eco-net.dk under omtalen af årsmødet 2009.