Generalforsamling og efterfølgende visionsdebat med:

Steen Gade, MF for SF

 

Tilmelding: Senest onsdag den 21. januar 2009

på tlf. 62 24 43 24 eller eco-net@eco-net.dk

 

PROGRAM

 

Fredag den 23. januar 2009

 

18.00-22.00

Generalforsamling 2009 og efterfølgende visionsdebat om fremtidens folkeoplysning for bæredygtig udvikling

- med forhåndstilmelding og deltagerbetaling

 

18.00-18.30:

Ankomst og indtjekning – der serveres en sandwich

 

18.30-20.00:

Øko-net’s generalforsamling 2009 afholdes i pileflet-værkstedet på Galleri Galschiøt. Dagsorden iflg. vedtægterne (der kan findes på Øko-net’s hjemmeside), herunder beretning om Netværkets forgangne år. Forslag, der ønskes drøftet på generalforsamlingen, sendes senest 14 dage før mødet til bestyrelsen/sekretariatet.

 

20.00-22.00:

Visionsdebat om fremtidens folkeoplysning for bæredygtig udvikling:

 

Indledende oplæg ved:

Steen Gade, SF og formand for Folketingets miljøudvalg samt formand for GLOBE-Europa (Globe Europe er et parlamentarisk netværk af miljøengagerede parlamentarikere på tværs af grænser og partier i hele Europa):

“Hvordan får vi den nyvundne klimaopmærksomhed til at blive til bred folkeoplysning om en reel bæredygtig udvikling i verden?”

 

Hvordan sikrer vi en effektiv og finansieret folkelig oplysning om bæredygtig udvikling, der inddrager civilsamfundet, og udfordrer vor samtids miljøudfordringer, herunder klimakrisen. Er det realistisk at forvente, at samfundet støtter økonomisk op om folkelige grønne projekter (igen), eller er det stadig den nuværende regerings holdning, at det er det rene smagsdommer pjank? Hvordan kan folkeoplysningen i Danmark sikre, at der nu kommer turbo på FN-tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (2005-2014) i Danmark? Hvad er barrierer og muligheder?

 

Steen Gade er det nuværende folketingsmedlem, der i længst tid - ubrudt siden 1981 - har haft miljø og bæredygtig udvikling som sin politiske hovedprioritet. Både som politiker og som direktør for Miljøstyrelsen. Som de fleste nok ved, tog han sit gode tøj og forlod jobbet i Miljøministeriet i 2003 i protest mod Fogh-regeringens nedskæringer på miljøområdet.

 

22.00-?:

Åben café og hyggeligt samvær i Galleri Galschiøt