Smykkesmeden - Galleri Galschiøt

som pædagogisk værksted

 

”Smykkesmeden-Galleri Galschiøt” har til huse i nogle store fabrikshaller på Banevænget 22, Odense N. Vi er udadtil et værksted, som bugner af allehånde kulturelle aktiviteter.

·         Vi fremstiller og designer sølvsmykker helt fra den første voksklump til det færdige smykke i sterlingsølv og bronze, der sælges til museer og smykkebutikker.

·         Vi er et billedhugger-værksted, der støber og klargør Jens Galschiøts bronzeskulpturer

·          Disse skulpturer udstilles på gallerier og kunstmuseer.

·         Vi er et kunst- og smykkegalleri der arrangerer løbende udstillinger af kunst m.v.

·         Vi er et kulturformidlingssted, der arbejder med konkrete praktiske gøremål i forbindelse med kunst-installationer og happeninger.

 

I forbindelse med vores arbejde har vi involveret os i en del større kulturprojekter og kunsthappeninger, f.eks. Min indre Svinehund, hvor vi opstillede skulpturer i tyve storbyer I Europa, - Verdensudstillingen i 1992, hvor vi repræsenterede Danmark på kunst-pavillonen, - opbygningen af et okkult tempel, der fungerede som scenografi til teaterstykket ELYSIUM, - kunsthappeningen Den stille Død med 750 dukker og 13.000.000 værdibeviser, der blev gennemført under FN’s sociale topmøde i København, - Skamstøttehappeningen hvor 8 meter høje skulpturer er opstillet i Hongkong, Mexico og Brasilien, for at fastholde erindringen om grove krænkelser af menneske­rettighederne. – I Guds Navn (2005 til 2010) hvor korsfæstede gravide teenagerpiger markerer modstand imod den katolske kirkes forbud imod prævention. Balanceakten med 10 skulptur-opstillinger på miljøtopmødet 2009 i København.

Også mere stille ting som et samarbejde med den danske modedesigner Erik Mortensen, om at lave en af hans kjoler om til en bronzeskulptur er der blevet plads til.

Disse udadvendte aktiviteter er med til at skabe stor offentlig omtale af og kendskab til værkstedet, se www.aidoh.dk. Hvad mange ikke ved, er at vi samtidig har nogle pladser til sårbare klienter for kommunerne.

 

Pædagogisk arbejde

Værkstedets aktiviteter danner rammen om det pædagogiske arbejde, vi siden 1985 har lavet for kommuner på Fyn, der har en række faste elevpladser på værkstedet. Vi er, på trods af vore store lokaler, et relativt lille sted med i alt 10 til 15 personer på værkstedet.

Målgruppen er hovedsagelig klienter, der har udtalte vanskeligheder med at fastholde/opnå et tilhørsforhold til arbejdsmarkedet eller til en uddannelsesinstitution. Klienter, som af den ene eller anden grund ikke passer ind i kommunernes andre jobtræningsforanstaltninger. De der kommer ned til Smykkesmeden kommer ikke nødvendigvis p.gr.a. interesse for kunst og kultur, men i lige så høj grad, fordi de har brug for et mindre og tættere miljø, for at kunne udvikle sig og lære deres resurser at kende. Bevillingen til opholdet bevilges som forrevalidering eller over ’Børn og unge’ paragrafferne.

Udover forrevalidender tager vi os periodevis af klienter der har svært ved at få livet til at fungere. Vi er bedst til klienter med sociale og eksistentielle problemer, som drager fordel af den løse accepterende og kollektive arbejdsstil, der gør det muligt for dem at finde deres egne roller, ved at udvikle ansvarlighed overfor værkstedets aktiviteter og senere tage ansvar for deres eget liv.

Vi er især gode til unge med eksistentielle problemer, selvskadende adfærd eller depressioner. Netop denne gruppe profiterer af vores kunstneriske absenterende og åbne miljø.

Vi er ikke gode til klienter med massive misbrugs problemer eller som er kriminelle eller  har udad reagerende adfærd, der kræver et meget kontrollerende miljø med faste rammer.

 

Vi har nogenlunde ligelig fordeling af kvinder og mænd, fordelt på alle aldre fra 14 år til 50 år. Det er forholdsvis sjældent at vore elever går videre inden for kunst. De fleste kommer i gang med en faglig, teknisk eller pædagogisk uddannelse, skole eller ufaglært arbejde. Opholdet hos Smykkesmeden varer fra et halvt til halvandet år, alt efter behov. Vi slipper ikke eleverne før de er i gang med et efterfølgende forløb. I perioder tager vi på udlandsrejser i forbindelse med værkstedets aktiviteter.

 

 

Terapi

For at understøtte elevernes personlige udvikling kan eleverne gå til samtaleterapi hos Colette Markus, der er professionel gestaltterapeut. Det er vores erfaring, at eleverne har stor gavn af dybtgående samtaler og den terapi, som en uddannet terapeut er i stand til at gennemføre. Det er frivilligt, og indtil videre har ca. halvdelen af eleverne taget imod tilbuddet om terapi.

 

Personale

Smykkesmeden har fem fastansatte.

-       Jens Galschiøt: Uddannet klejnsmed, selvlært billedhugger og sølvsmed. 27 års erfaring i arbejdet med aktivering, jobtræning og afklaring af bistandsklienter, 1 1/2 års efteruddannelse i gestalt­tera­peu­tisk behandlingsformer. Har haft et formaliseret samarbejde med Odense Kommune gennem de sidste 25 år.

-       Kurt Hansen: Uddannet maler, skibsbygger og smykkesmed. Leder af Odense Kommunes Erhvervs­træ­nings­skole i 15 år og en af de mest erfarne socialpædagoger i Odense. Kurt står for ledelsen af værkstedet og er sammen med Jens pædagogisk ansvarlig.

-       Vagn Frausing: Taler og skriver 8 sprog flydende og fungerer som stedets 'udenrigsminister'. Vagn står for vores udenlandske korrespondance. I forhold til eleverne yder han støtte til redige­ring af skriftlige formuleringer.

-       John Bonnesen: Uddannet maskinarbejder, med en kunstterapeutisk efteruddannelse. John er kunstmaler og er ansvarlig for produktionen af vinglas og karafler på værkstedet.

-       Søren Lilliendal Hansen: Ædelmetalstøber, animator, kunstner. Har været i ædelmetal-lære på Galschiøts bronze- og sølvstøberi.

-       Karsten Schødt Nielsen: i lære som ædelmetalstøber.

 

Frivillige: Ud over de fastansatte, vil der være en del frivillige hjælpere fra ind- og udland som deltager i værkstedets produktion af kunst.

 

Eksternt personale

Colette Markus: Uddannet gestaltterapeut med selvstændig praksis siden 1990. Arbejder med perso­na­letræning, supervision, individuel- og parterapi. Yderligere oplysning: www.markus.dk

 

Skolen: Vores undervisningspligtige elver går på værkstedets skole. Undervisningen foregår med normeringen en lærer til en elev. Vi ansætter lærer ud fra elevernes behov.

Mange tager 9. og 10. klasse i skolen eller bliver opgraderet til f.eks. HF/ gymnasium, så de er klar til at tage en uddannelse.

 

Vi har lagt en del materiale om værkstedet og vores aktiviteter på internettet www.aidoh.dk/projekt. Bl.a. 5 case historier om tidligere elever, se www.aiodh.dk/case - Der er elles ikke meget officielt materiale hvor der står ikke noget om vores elever og projektdel, da det ikke kommer udenforstående ved, hvilke personlige problemer Smykkesmeden medarbejdere har. Vi mener at det er vigtigt for vore elevers identitet/selvværd at de arbejder på et kendt og eftertragtet kulturværksted og ikke på et projekt for ”belastede bistandsklienter”.

 

Få tilsendt, priser, pjecer og yderligere materiale ved at sende din postadresse til e-mail: aidoh@aidoh.dk

 

Der indgås enkelt aftaler på hver klient (CPR-nr.). Prisen er 3.640 for unge under 18 år og over 18 år 3.070 kr. pr uge. Aftaleformular kan rekvireres hos projektet. Sags­behandlere fra Odense Kommune kan bruge henvisningsskema.

Hvis du ikke kender værkstedet i forvejen er du velkommen til at kigge ud til os. Ring helst i forvejen.

 

Ring helst i forvejen, tlf. 6618 4058

 

Venlig hilsen 

  

Jens Galschiøt

 

 

Smykkesmeden-GalleriGalschiøt, Banevænget 22, 5270 Odense N, tlf.: 6618 4058