Transformation

3 lyssøjler rejst på Kemiras område som en fælles markering af Kulturindustri 07-dagene. Lyssøjlerne lyser i de 14 dage som Jens Galschiøts udstilling på Kastellet varer.

 

Fredericia by står foran store forandringer. Byen har i umindelige tider været forbundet med sin store kemiske industriproduktion af blandt andet kunstgødning. Kemiras gigantiske produktionsanlæg, der ligger på store dele af havnefronten og er næsten groet sammen med byen, er under nedrivning.

Især har de tre store skorstene været et vartegn på denne produktion på godt og ondt. Skorstenene kan ses fra hele byen og fra de omkringliggende byer (Strib m.m.) samt fra Lillebæltsbroen. Disse skorstene har for mange også været et symbol på, at området har været præget af stor miljøbelastning, berettiget eller uberettiget. Men for mange borgere i Fredericia har gødningsfabrikken også været en uadskillelig del af deres arbejdsliv igennem generationer. Disse forhold betyder, at der er mange blandede følelser omkring nedlæggelsen af fabrikken.

Det er planen, at hele området og de tre skorstene skal nedrives. Grunden skal totalrenoveres og give plads til en ny bydel med attraktive boliger på denne ”nye ” havnefront. En byudvikling der har en god chance for at transformere Fredericias image fra at være en lidt kedelig provinsby præget af industri og forurening, til at være et attraktivt sted at bo og leve. Men transformationer af denne slags kan tage lang tid og behøver ofte en parallel udvikling af kulturen i området for at lykkes.

 

Ideen

For at visualisere denne forandringsproces er det min ide at genskabe de tre skorstene i forbindelse med et større kulturarrangement på havnen, hvor mine skulpturer skal udstilles. Jeg forstiller mig at bruge nogle kraftige lyskanoner (space canon), der kan genrejse skorstenene som lyssøjler. Lyssøjlerne skal være så kraftige, at de vil have samme visuelle effekt for hele området, som skorstenene havde. De vil således kunne ses fra adskillige byer og Lillebæltsbroen og fungere som et midlertidigt vartegn for, at der er ved at ske forandringer i Fredericia. Denne type kraftige lyssøjler er samme type, som man for nogle år side brugte til at genskabe World Trade Centeret i New York.

Lyssøjlerne skal placeres på samme sted som skorstenene, og de vil være helt stille og næsten meditative i deres udstråling og renhed.

 

Lyset kan eventuelt være en tilbagevendende begivenhed og tændes i særlige perioder for at markere specielle lejligheder. Lyset har en stor symbolværdi i forhold til fortid, nutid og fremtid og kan blive en del af et vartegn for Fredericia og et led i at ændre Fredericias image.