Pressemeddelelse 7. januar 2009

 

Jens Galschiøt bliver æresmedlem

i Odense H.C. Andersen Rotary Klub, OHCARK, i 2009

 

Udnævnelsen foretages ved klubmødet onsdag den 14. januar 2009 kl. 17:15 på restaurant Skovbakken i Odense.

 

Når Galschiøt bliver dette års æresmedlem er det en anerkendelse af hans betydning for Odense by og specifikt også for hans indsats for anskueliggørelse af H.C. Andersens liv og værk.

Der er i denne sammenhæng grund til at fremhæve værkerne ved H.C. Andersen-hotellets indgang med digteren selv og de tre eventyr Den standhaftige Tinsoldat, Klodshans og Den lille Havfrue. Denne opstilling giver såvel beskueren en umiddelbar oplevelse som materiale til fortolkning og oplevelser. Et andet vigtigt projekt at nævne er Fortællerbrønden. En stor­slået mulighed, som virkelig kan tilføre Odense noget værdifuldt.

Galschiøts kunst er mangfoldig og spænder fra det rent æstetiske, hvor man kun vanskeligt kan få øje på en underliggende fortolkningsmulighed, til det meget eksplicit argumen­teren­de, hvor budskabet står i forgrunden. Det er dog altid sådan, at Galschiøt vælger de udtryk, som er relevante i den givne situation.

Galschiøt er en personlighed, som i ganske særlig grad virker til at sætte Odense på land­kortet og skabe opmærksomhed om Odenses kulturelle liv. Galschiøt er også med sine klare idealer og markante synspunkter med til at skabe og fastholde en debat om helt centrale samfundsanliggender.

Vi i OHCARK ser et klart sammenfald i interesser mellem på den ene side vores Rotary Klub som lokalt baseret interesseorganisation og Galschiøt som en vigtig agent i det odense­anske kulturliv og på den anden side Rotary som international hjælpeorganisation og Jens Galschiøt som internationalt arbejdende samfundskritiker. Derfor har vi fundet det naturligt at vælge Jens Galschiøt som æresmedlem for 2009. OHCARK har udnævnt æresmedlem­mer siden 2005. De tidligere æresmedlemmer var:

 

2005                          Anker Boye

2006                          C. C. Nielsen, MicroMatic

2007                          Kaspar Wilton, Odense Theater

2008                          Niels Thorborg, L’Easy

 

Præsident i Odense H. C. Andersen Rotary Klub:

Hans Jørgen Marker

Banevænget 7, Næsby

5270 Odense N

6592 6432

h.j.marker@nal-net.dk

 

Kontakt til Jens Galschiøt: 6618 4058, aidoh@aidoh.dk, internet: www.aidoh.dk

Denne pressemeddelelse kan findes på www.aidoh.dk/Rotary