Jens Galschiøt indtager Næstved

Kunstavisen | 21.06.2014 | Side 15 | 279 ord | Artikel-id: e474f861    

af Helle Jessen susaahelle@mail.tele.dk

Næstved Kunstforening har denne sommer lavet en eksklusiv aftale med kunstneren Jens Galschiøt, som indebærer, at kunstnerens skulpturer ikke alene udstilles indendørs i foreningens udstillingslokale, men også vil være at finde i det offentlige rum rundt omkring i Næstved by. Der har gennem tiden været stor opmærksomhed om Jens Galschiøts værker, og det vil sikkert også være tilfældet, når såvel Næstveds borgere som besøgende sommerturister konfronteres med værkerne. Oplevelsen kan være voldsom, og det giver som oftest stof til eftertanke, når kunstneren sætter fokus på væsentlige samfundsproblematikker.

I Jens Galschiøts skulpturer er det indholdet, der bærer værket. Den naturalistiske form understøtter budskabet og helheden fungerer som en sammenhængende kommentar til aktuelle problemstillinger, hvor pointen er sat på spidsen. Da skulpturerne ofte er store, er de sjældent til at overse, og beskueren tvinges til at forholde sig til budskabet.

I skrivende stund vides det ikke helt præcist hvilke skulpturer, som bliver vist i Næstved.

Men sommerens udstilling vil givet vis være en spændende mulighed for at opleve og gense kunstnerens værker i nye omgivelser.

Det er naturligvis en stor " mundfuld" for en lille kunstforening at gennemføre dette store udstillingsprojekt, hvor især transport og opsætning af værkerne er en tung post. Heldigvis har Spar Nord Fonden og Brand af 1848 Fonden støttet projektet.

Uden dem havde den gode idé ikke kunnet realiseres, - til glæde for de besøgende, som lægger vejen forbi Næstved i løbet af sommeren. Onsdag d. 25. august kl. 18.30 vil kunstneren vise rundt og fortælle om skulpturerne i Næstved indre by. Efterfølgende holder han desuden i foreningens lokale på Sct. Peders Kirkeplads.

Næstved Kunstforening Sct. Peders Kirkeplads 14 Torsdag - fredag 11 - 14 Lørdag og søndag 10 -16.