Ildspyende Fenrisulv

 

Traditionen tro leverer Jens Galschiøt en af sine større skulpturer som vartegn for Lions Clubs store kunstudstilling i Kerteminde. Det foregår i weekenden 31. marts og 1. april.

Denne gang har Galschiøt i samarbejde med Martinland.dk lavet en helt speciel per­formance til Kerteminde. Heri indgår en 2 meter høj hylende Fenrisulv på en 3 meter høj piedestal. I Fenrisulvens gab er der anbragt en gasflamme, der ved påvirkning af råb udefra vil udløse en flere meter høj flamme.

Råbet der kan udløse flammen, vil i forbindelse med udstillingen i Kerteminde være ”Lions”. Galschiøt håber på, at Kertemindes borgere vil gå forbi skulpturen og se om de kan få den til at flamme op ved at råbe til den.

Den Fenrisulv som Galschiøt og Martinland bruger i Kerteminde har netop været brugt til en ild-performance i Kolding arrangeret af Martinland.dk, og det er samar­bejdet om dette projekt der har ført til udviklingen af de stemmestyrede Fenrisulve, der for første gang præsenteres i Kerteminde.

Fenrisulven stammer fra den nordiske mytologi hvor den under ragnarok sluger solen og brænder alt af, Odin når imidlertid at få sit sværd stukket op i bugen på den og den falder ned og knuser Odin og dør. Kun 2 mennesker bliver tilbage, heldigvis en mand og en kvinde og de bliver grundlaget for den nordiske stamme.

Galschiøts Fenrisulve stammer oprindeligt fra en større performance Nightmare der blev opført på Roskilde-festivalen 2002 og på rådhuspladserne i Ålborg og Køben­havn. Fenrisulven blev brugt som et symbol på civilisationens undergang. Også i denne sammenhæng blev de brugt til at udspy ild.

 

Yderligere oplysninger hos kunstneren:

 

Jens Galschiøt, billedhugger, Banevænget 22, DK-5270 Odense N

Tlf. (+45) 6618 4058, privat (+45) 6614 4038, fax (+45) 6618 4158

E-mail: aidoh@aidoh.dk, internet: www.aidoh.dk

 

 

Foto af de ildspyende Fenrisulve fra Roskilde-festivalen kan hentes på:

http://aidoh.dk/?categoryID=65