Muslimske stemmer 

Islam og demokrati med ny(e)danske øjne. 


Øst er øst og vest er vest og aldrig skal de to mødes. Men hvis man rejser tilstrækkeligt langt mod øst, så ender man jo faktisk i "Vesten". Kampen mod terrorisme efter 11. sept. har intensiveret debatten om religioner og medført en tendens til at opstille verden i modsætninger. I Danmark føres debatten om Islams forenelighed med demokrati.

Er det muligt at adskille religion og politik inden for islam ? Det mener Sherin Khankan, formand for Forum for Kritiske Muslimer - troende muslim, fanatisk demokrat og verdslig på samme tid. Sherin Khankan indleder denne debataften med en introduktion til Euroislam - et fænomen som omhandler reform, kritik og fortolkning af islam. 

Forum for Kritiske Muslimer arbejder for fremmelse af en demokratisk og pluralistisk tilgang til islam ud fra tre målsætninger: Kritik og selvkritik, en anerkendelse af den religiøse mangfoldighed samt en adskillelse af religion og politik inden for islam.

Sherin Khankan er cand.mag. i religionssociologi og filosofi med speciale i islam i Danmark og det moderne Mellemøsten. Hun er født og opvokset i krydsfeltet mellem øst og vest. Hendes mor er kristen og hendes far muslim. Hun er selv muslim, politisk aktiv og medlem af Landshovedbestyrelsen for Det Radikale Venstre samt medstifter af og formand for Forum for Kritiske Muslimer.

Ordstyrer i debatten er Jesper Kinch-Jensen. 

Flyttet til Tirsdag d. 7. oktober 

download plakaten som pdf fil

Galschiøts Galleri, 
Banevænget 22. 
5270 Odense N 

Entre kr. 25 
Billetter kan købes ved indgangen eller bestilles hos AOF tlf. 63119911


Til galschiots forside

Level Up

2003: Muslimske stemmer
Additional Information:
Categories: 2003: Muslimske stemmer | Events and Exhibitions
Type: Documents
Dates: 7th October 2003
Locations: Gallery Galschiot, Odense, Denmark
Co-operators and Helpers: AOF | Jesper Kinch Jensen
Partners: Sherin Khankan, formand for Forum for Kritiske Muslimer