Opbygningen af scenografien til Den Yderste Stilhed

Den gennemgående ide i scenografien er at visualisere dobbeltsidetheden i den
menneskelige handlemåde. Jeg har med udgangspunkt i dette skabt en stor
sammenhængende skulptur på cirka 12 gange 6 meter, der samtidig fungerer som
scenografi. Skulpturen består af et centerplateau på 3 gange 3 meter. Herfra
opløses plateauerne i mindre platforme der bevæger sig opad og udad til begge
sider. Både centerplateauerne og de mindre platforme svæver på en skov af
stænger.Konstruktionerne kommer derved til at fremstå som nærmest vægtløse.

De to sider i opløsningen er afgørende forskellige.
   - I den ene side oplyses konstruktionen i bløde skyformede platforme der er belagt med
     en næsten organisk kobberoverflade. Denne side svæver på skæve uens stænger.
   - Den anden side står i kontrast til dette ved at blive opløst i firkantede plateauer der
     bæres af fuldstændigt symmetriske stænger. Plateauerne er belagt med kobberplader
     der er nittet på med tusindvis af kobbernitter, og kommer derved  til at fremstå med en
     industriel rumskibsagtig fremtoning. Bagest i begge plateauer er der en række masker
     og lyskanoner. Alt lys forsøges fuldstændigt integreret i scenografien.
   - Plateauet i midten bliver lavet af lyse planker og skiller sig derved ud fra den øvrige
         konstruktion. I midten er placeret en lille drejescene omgivet af laserstråler.

Skulpturen fungerer som et kæmpe yin-yang-tegn der viser dualiteten i livet. Der er
ikke lagt noget værdigrundlag ind, da begge sider er nødvendige i verden.

Som scenografi til "den yderste stilhed" er organiske side symbolet på biblioteket i
Alexandria, og den firkantede side er lig med fyrtårnet i Alexandria, der rummede
alle tekniske opfindelser. Midterplatformen symboliserer nutiden. Laserne i
midterformen vil når de bliver tændt symbolisere det teknologiske fængsel som
Ted Kazcynski sidder i.

Scenografien kan også opfattes som den kvindelige og mandlige side - det
filosofiske over for det tekniske - det åndelige verdensbillede overfor det
rationelle, materielle, logiske -den industrielle verden over for den organiske.

Level Up

2001: Den Yderste Stilhed
Additional Information:
Categories: 2001: Den Yderste Stilhed | Events and Exhibitions | Performances / Scenographies
Type: Documents
Dates: 2001
Locations: Jomfru Ane Teatret, Aalborg, Denmark | Entréscenen, Aarhus, Denmark | Husets Teater, Copenhagen, Denmark | Gallery Galschiot, Odense, Denmark | Odense Teater Sukkerkogeriet, Odense, Denmark
Co-operators and Helpers: Birgitte Hansen | Jennifer Cook | Jens Klastrup, lysdesign | Jonathan Paul Cook | Jonny Wartel | KETT LÃœTZHØFT JENSEN | Kitte Wagner | KLAUS EGGERT | KLAUS SØNDERGAARD | Lane Lind | MADS NØRBY | MAJBRITT JOHANSEN | Martin Craggs | PEDER HOLM JOHANSEN | Tom Valentin
Partners: Bruthalia Teatret
Sponsors: Teaterrådet