om

Gustavo Chávez Pavón


Den mexikanske murmaler Gustavo Chávez Pavón er i Danmark for at udføre et 3 x 12 m stort murmaleri på Odense Banegård. På mexicansk manér vil begivenheden tage form af en kollektiv proces i samarbejde med lokale kunstnere og andre hjælpere. Borgerne i Odense og forbipasserende på banegården får mulighed for at følge med i den skabende proces og kan desuden stoppe op og tage en snak med kunstnerne.

Processen kan også følges på www.aidoh.dk

Begivenheden arrangeres i samarbejde med Jens Galschiøt, som er en dansk billedhugger bosat i Odense. Iblandt Galschiøts mange skulpturer og happenings kendes især Skamstøtten, der kan forstås som en slags "overgrebenes nobelpris" og Min Indre Svinehund, en skulpturel happening over hele Europa. Galschiøts kunst er et middel til at sætte fokus på etiske problemstillinger verden over. De kaotiske begivenheder, der opstår i kølvandet på disse happenings bliver en del af kunstværket og sætter gang i en slags "virkelighedens teater".

Maleriet tager udgangspunkt i Images of the Worlds hovedtema: "globaliseringens konsekvenser for verdens kulturer". Er lokale kulturer i stand til at bevare deres egenart, samtidig med at de forholder sig til et globalt kulturudtryk? Eller er verdens kulturelle mangfoldighed ved at udlignes til fordel for en ensretning af tøj, mad, tv-programmer, smag, idealer, kunst, religion og livsfilosofi? Gustavo vil tage afsæt i temaet fra en mexicaners synsvinkel. Mexico er på den ene side et samfund med dybe rødder i den indianske kultur og livsfilosofi og på den anden side stærkt påvirket af kultur- og livsværdier fra nabolandet USA.

Gustavo Chávez Pavón har i mere end 10 år rejst rundt i sit hjemland og sat tydelige spor på mure, plakater, bannere og frimærker, hvor han kæder den mexicanske historie sammen med aktuelle sociale forhold. Han viderefører den mexicanske malertradition fra f.eks. Diego Rivera, hvor kunsten bruges som et middel til at gå i direkte dialog med det samfund, den er en del af. Gustavos værker er rodfæstet i en tro på kunstens muligheder for at forbedre samfundet, og tager ofte form af kollektive begivenheder, der inddrager befolkningen, de steder han opererer. Gustavo har et omfattende samarbejde med de indianske oprørsbevægelser og har lavet flere store udsmykninger på universiteter i Mexico City i forbindelse med studenterdemonstrationer. Flere af Gustavos arbejder er udført i direkte opposition til den siddende regering.


To the index page

Level Up

Gustavo Chávez Pavón
Additional Information:
Categories: Gustavo Chávez Pavón | Various Artists at Gallery Galschiot
Type: Concepts
Dates: 2000
Locations: Gallery Galschiot, Odense, Denmark | the railway station, Odense, Denmark
Partners: Gustavo Chávez Pavón | Images of the World | Other artists | Tinku, Aalborg