This text is only made in danish, but you can look at the numbers, and see how much the UN happening cost.

ØKONOMISK OVERSLAG OVER
UN.HAPPENING.

27. april 1995.  

 NA01143A.gif (987 bytes) Photos from the happening. "Silent Death"  


Bemærkninger

Overslaget er beregnet ud fra arbejde siden sommeren '94, (ialt 8 mdr.), hvor forberedelserne for alvor tog fat med "ballonhappeningen", der siden blev omdefineret til dukke- og værdibevis- konceptet. De enkelte udgiftsposteringer er fastlagt ud fra en vurdering af, hvor store de reelle omkostninger har været for mit værksted (Smykkesmeden). Udgifterne er udspecificeret pr. mdn. over hele perioden ved nogle af posteringerne, også selv om de reelt har ligget i de sidste 3 mdr. inden happeningen blev gennemført.


Lønudgifter

Pr. Mdn Perioden
( 8 mdr.)
Projektleders løn (Jens Galschiøt)
6 mdrs løn af 20.000 kr
20.000,- 120.000,-
Proffessionel organisator 1 md 3.125,- 20.000,-
Projektleder assistent, Håndværkerløn m.m.
4 mdr a' 20.000 kr
10.000,- 80.000,-
Løn Ialt 28.125.- 225.000.-

Administration

Telefon, fax, Internet m.v. (forbrug) 1.100,- 8.800,-
Fotokopier (40.000) 2.500,- 20.000,-
Div. Tryksager, pjecer m.v. 625,- 5.000,-
Brug af Smykkesmedens administation
Computer, fax, printer, kuglepenne, kuverter
papir m.m , samt kørsel
1.400,- 11.200,-
Porto 1.250,- 10.000,-
Tilkopling på internet, computer til
opbygning af elektonisk netværk (aidoh)
samt repræsentationen på NGO
2.375,- 19.000,-
Samlet administration 9.250,- 74.000,-

Lokaleforbrug

2 Kontorer / mødelokaler til administration
syning, design m.v. incl. varme
1.375,- 11.000,-
Værkstedshal (500 m2) til fylning, tørring
syning m.v. af dukker, 2« mdr incl. varme
3.125,- 25.000,-
Ialt 4.500,- 36.000,-

Mad

Mad, kaffe, osv. til alle de frivillige
der deltog i syning og fyldning af dukker,
design, kortlægning, brevskrivning,
organisering m.v.,
gennemsnit ca. 25 mennesker i
40 dage a' 25 kr
3.125,- 25.000,-

Fremstilling af 750 børnefigurer

850 meter tykt kanvas stof 12.000,-
14 tons rødt teglmel + kørsel 4.500,-
Kæder til ophængning af dukker (500 meter) 4.888,-
Div. låse, bolte og møtrikker (2500 stk) til
at fastgøre dukkerne
3.150,-
Værktøj til fatspænding, klipning af kæder
og dukker i København
1.000,-
Bygning af påfylningsramper, stilladser,
tragte, m.v. til påfyldning af dukker
2.900,-
Lån af værktøj, svejseanlæg, truckkørsel,
paller, løftevogne m.v
3.000,-
Ialt 31.438.-

Fremstilling af 13.000.000 stk værdibeviser

Trykning, opskæring, m.v, (Broløs tryk i Herning) 93.000,-
Litografudgifter 23.000,-

Under Happeningen

Bespisning af ca. 40 personer a' 50 kr dagligt (10 dage) 20.000,-
Kørsel af dukker og værdibeviser til København 5.500,-
6 stk biler fra Fyn til København, diesel,
færgebilletter, benzin, div.
12.500,-
Offentlige transportmidler, HT, tog, m.v. 7.900,-
Aidohïs stand på NGO forum, mad, kørsel, indgang m.v. 5.200,-
Ophold på kulturfabrikken, leje af madrasser, maskiner
trykmaskiner, køkkengrej m.m.
6.500,-
Ialt 57.600,-

SAMLEDE UDGIFTER IALT 565.038,-
SAMLEDE INDTÆGTER IALT, sponsorer 166.000 kr
kontant og ca. 40.000 kr i sponsorgaver
206.000,-
Underskud -362.038,-

A long describtion of "the Silent Death" | To the happings and projects index page
To Jens Galschiots Index page

Level Up

1995: The Silent Death - a happening at the UN Social Summit, Copenhagen
Additional Information:
Categories: 1995: The Silent Death - a happening at the UN Social Summit, Copenhagen | Happenings and Art Installations
Sculptures: UN Happening
Type: Documents
Dates: March 1995
Locations: Copenhagen, Denmark
Co-operators and Helpers: Kulturministeriet | Københavns Kommune | UN Social Summit
Partners: Krakagården | Kulturfabrikken | Social Forum
Sponsors: 1. Majfonden | BUPL | Dansk Socialrådgiverforening | DSB | Ergoterapeut foreningen | Fredsfonden | Funch Fonden | Fællesklubben KUC | Galleri Asbæk | IBM | K-Salat | KAD og SID's Medie og Kulturfond | Lille Skolernes Landsforbund | Lysgaard Fonden | Odense Litograferne ApS | Pædagogisk Medhjælper Forbund | Scenetjenesten og Erhvervstræningsskolen i Odense | Socialpædagogernes Landsforbund / National Federation of Social Educators | Svanholm Gods | Sømændenes Forbund | Søren Gericke | Team-Teateret | Ulla og Sofus Christophersen