Matadorpenge til sultne børn

 

Når sult-topmødet er slut den 27. november vil man rundt omkring i byen støde på sedler som ligner matadorpenge. Hver seddel symboliserer et farvet barn der dør af sult og elendige livsvilkår. Når sedlerne behandles skødesløst bliver de et symbol på at det farvede barns liv øjensynligt ikke engang er det papir værd beviset er trykt på. Vi behandler liv med samme ligegyldighed, som vi bruger papiret og smider det væk.

Fødevaresituationen i verden er alarmerende: vi vil opleve hungerkatastrofer af hidtil uset omfang, måske allerede i løbet af det kommende tiår, hvis ikke regeringerne bekvemmer sig til at tage problemet alvorligt. Det er på denne makabre baggrund at FNs fødevare- og landbrugsorganisation FAO holder topmøde i Rom 13-17 november. FAOs topmøde er blevet kaldt Sult-topmødet. Her mødes repræsentanter fra alverdens regeringer for at diskutere hvad man skal gøre ved verdens katastrofale fødevaresituation.

FAOs topmøde er vigtigt. En første forudsætning for en forandring må nødvendigvis være en global dialog om problemerne. Det er problemer der handler om liv og død. Topmødets beslutninger får afgørende betydning for hvor mange mennesker der skal sulte ihjel i de kommende år.

 

2 millioner sedler over Rom

Vi er en gruppe på 25 fra Danmark som er kommet til Rom for at uddele 2 millioner 'matador-penge'. Der er 60 forskellige sedler med påtrykte billeder af udsultede børn og en tekst på engelsk og dansk der forklarer meningen med happeningen. Teksterne sætter fokus på den ulige fordeling af verdens goder (f.eks. at 25% af verdens befolkning lægger beslag på 85% af indkomsterne).

Vi uddeler sedlerne for at gøre opmærksom på at topmødet drejer sig om menneske-lig og at det især er op til os i den rige verden at bestemme hvor mange mennesker der skal dø af sult. Vælger vi at give vores griskhed frit løb så vi bliver ved med at forøge vores absurde overforbrug, eller vil vi sætte de rigelige resurser ind på at opnå en bedre global balance?

 

Menneskelivet ukrænkeligt?

Egentlig skulle det jo være betryggende at nøglen til sultproblemerne ligger i hænderne på den rige vestlige verden. Det er netop den del af verden som i sin selvforståelse repræsenterer civilisationens højeste stade og som bygger på ædle etiske principper om at menneskelivet er helligt og ukrænkeligt. Alligevel tillader vi at der hvert andet sekund dør et barn af sult eller let helbredelige sygdomme. Langt de fleste af disse børn er farvede og bor i verdens fattigste lande. Så man fristes til at tro at det kun er de hvide riges liv der er helligt og ukrænkeligt.

 

Den Stille Død

De 2 millioner 'værdibeviser' vi deler ud i Rom er nogle vi har tilovers fra kunsthappeningen Den Stille Død som vi gennemførte under FNs sociale topmøde i København i ´95. Vi havde fået trykt 13 millioner sedler, en for hvert barn der ville dø af sult og sygdom i løbet af året. Sammen med ca. 100 frivillige lænkede vi 750 slaskedukker (i alt 15 t) til bænke, lygtepæle o.l. De symboliserede de 35.000 børn der hver dag dør af sult og mangel på medicin.

 

Skamstøtten i Rom

Samtidig med at vi uddeler de 2 millioner 'værdibeviser' fremviser vi en otte meter høj kobberskulptur der skal bruges til en verdensomspændende kunsthappening. Projektet starter i ´97 og kommer til at løbe over de næste ti år. Skulpturen præsenteres i Rom foran NGO-forum, Ostiense Air Terminal. Den vil være et kunstnerisk udtryk for den smerte og de ofre som den skæve fordeling af verdens resurser medfører.

 

AIDOH

Det er en forkortelse af Art In Defence Of Human rights og er navnet på vores hjemmeside på Internettet: http://www.aidoh.dk. Her kan du finde yderligere oplysninger om vore aktiviteter. Vi er i Rom 9-17 november '96. Der kan du kontakte os på adressen:

Hunger Gathering

Villaggio Globale ex-mattatoio

Lungotevere Testaccio

IT-00100 Roma

Tlf. (0039 6) 57 57 233 / 57 30 03 29

Mobil-tlf.: 2096 7614/ 4082 0558

 

Senere kan vi i Danmark kontaktes på adressen:

Jens Galschiøt Christophersen      

Banevænget 22 - DK-5270 Odense N

Tlf. 6618 4058 - Fax  6618 4158 - E-mail: aidoh@aidoh.dk

 Relevant documents
 • Photos of the Pillar of Shame in Rome, 1996 to the version of this document  
 • The Silent Death - a happening at the UN Social Summit, Copenhagen 1995 to the version of this document  
 • The Silent Death 5 years later - at the UN Social Summit, Geneva 2000 to the version of this document  
 • Level Up

  1996: The Pillar of Shame in Rome - at the FAO Summit
  Additional Information:
  Categories: 1996: The Pillar of Shame in Rome - at the FAO Summit | Happenings and Art Installations | 1996-?: The Pillar of Shame
  Themes: Children´s rights | Hunger and malnutrition | Money as symbol
  Sculptures: Civilization, OMEP | Pillar of Shame
  Type: Press releases
  Dates: 1996
  Locations: Ostiense Air Terminal, Rome, Italy | Villagio Globale, Rome, Italy
  Co-operators and Helpers: Claudio Cifuentes | Hunger Gathering 1996, Villagio Globale, Rome, Italy | John Bonnesen Wolff | Kasper Markus | Krakagården | Maj Frost | Martin Liljendal | Niller Madsen | Preben Christensen | Rebekka Andreasen, Fyens Stiftstidende | Robert Etches | Silvie Cifuentes | Theodor Lyngby | Troels Gelting
  Partners: FAO NGO Forum, Rome, 1996
  Related Persons and Entities: FAO | Mayor of Rome, 1996 | Police of Rome
  Sponsors: BUPL | DeTrey Dentsply AG, Schweiz | Fredsfonden | Funch Fonden | Gelsted/Kirk/Scherfig fonden | Kultursekretariatet i Odense Kommune | Lysgaard Fonden | Socialpædagogernes Landsforbund / National Federation of Social Educators | Socialpædagogernes Landsforbund i Vejle | Vedstaarup Lerfabrik A/S