Pressemeddelelse 13. juni 2001:

SVINEHUNDE LØS VED ROSKILDE FJORD

Frederikssund havde inviteret sit bysbarn, billedhuggeren Jens Galschiøt til at udstille og lave nogle af de 100 glasfibergrise, som byen har opstillet. Den kontroversielle kunstner afviste at deltage i projektet, som han fandt lidt for sødt, men han lovede at tænke over det alligevel: "Det er svært at sige nej til sin fødeby", udtaler Galschiøt.

Resultatet af overvejelserne er blevet, at kunstneren fredag den 15. juni opstiller to af sine berømte tons-tunge Svinehundeskulpturer midt på Torvet i Frederikssund. "Mine Svinehunde, der i øvrigt lige er blevet renoveret med nye bronzehoveder, skal minde borgerne i Frederikssund om, at selv de sødeste svin har en bagside. Den måde som danske borgere diskuterer indvandrerproblemerne på, får Svinehunden til at vokse sig stor. Hvis nogen føler sig ramt og stødt af denne provokation midt i provinsidyllen, kan det være fordi de ubevidst genkender sig selv i de udstillede kunstværker, siger kunstneren og fortsætter: "Det er jo lettere at se splinten i sin næstes øje end bjælken i sit eget. Men jeg er nu ret spændt på, hvordan Frederikssundsborgerne vil reagere", slutter Galschiøt.

De to Svinehunde stammer fra en happening, som Galschiøt lavede i 1993, hvor han opstillede i alt 20 Svinehundeskulpturer over alt i Europa i løbet af to døgn. Happeningen vakte stor furore over alt. Reaktionerne var meget forskellige. F.eks. blev Münchens borgmester rasende og solgte svinet til en samler, hvorimod Bonns overborgmester stillede skulpturen på kunstmuseum, hvor den nu indgår i den tyske stats kunstsamling.

I Frederikssund er der opstillet to skulpturer, én med tekst på engelsk og én på dansk. Den danske har været opstillet i Odense, og den engelske skulle oprindelig have været til London sammen med rockbandet U2, men der gik koks i aftalen, og derfor befinder Svinet sig stadigvæk på dansk jord.Galschiøts provokerende Svinehunden er ofte blevet udsat for omfattende hærværk. Derfor har kunstneren nu sat hærværkssikrede bronzehoveder på skulpturerne.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Jens Galschiøt - Banevænget 22 - 5270 Odense N - Tlf.: 6618 4058 - Fax: 6618 4158
E-mail: aidoh@aidoh.dk - Info og foto: www.aidoh.dk

Frederikssund Initiativråd - Havnegade 5 A - 3600 Frederikssund
Tlf.: 4731 0685 - Fax: 4731 3674 - E-mail: info@vikingespil.dk - Internet: www.vikingespil.dk

Svinehundens ophavsmand
Jens Galschiøt er født i Frederikssund 1954. Han bor i Odense med kone og tre børn. Har udstillet i Danmark, Grønland, Belgien, Brasilien, England, Frankrig, Italien, Kina, Mexico, Schweiz, Spanien, Tjekkiet og Tyskland. I de senere år interesserer han sig stadig mere for happeningen som kunstnerisk udtryksform. Bl.a. arrangerede han på FNs sociale topmøde i København '95 happeningen Den Stille Død. For tiden har han gang i Skamstøtten. Rundt omkring i verden skal der opstilles ca. 10 otte meter høje skulpturer for at markere grove overgreb mod humanismen. Til dato er der rejst en Skamstøtte i Hongkong (1997), Mexico (1999) og Brasilien (2000). Den fjerde Skamstøtte skal opstilles i Berlin for at mindes ofrene for nazi-regimets masseudryddelse.

På det seneste har Galschiøt vakt opmærksomhed ved at sende Den 10ende Plage over medicinalindustrien som protest mod firmaernes forsøg på at forhindre fattige menneskers adgang til kopimedicin. På ti store tavler med tusindvis af ægte dollarsedler blev firmaernes navne skrevet med menneskeblod.

Back to index pageRelevant documents
 • My Inner Beast - A Happening in Europe to the version of this document  
 • My Inner Beast sold to municipality of Frederikssund to the version of this document  
 • Level Up

  2002: MIB-IS in Frederikssund
  Additional Information:
  Categories: 2002: MIB-IS in Frederikssund | 2002: MIB - Intelligence Service
  Sculptures: My inner Beast - concrete
  Type: Press releases
  Dates: 13th June 2001
  Locations: Frederikssund, Denmark
  Co-operators and Helpers: Frederikssund Kommune