Jens Galschiøt - Banevænget 22 - 5270 Odense N - Tlf.: 6618 4058 - Fax: 6618 4158
E-mail: aidoh@aidoh.dk - Internet: www.aidoh.dk

Odense, 11. Juni 2002

Forsvarstale for Min Indre Svinehund

Kære frederikssundere,

Jeg har fulgt lidt med i debatten omkring min skulptur Min indre Svinehund, en debat som jeg byder velkommen. Denne slags skulpturer er jo netop beregnet til at sætte gang i debatten.

Jeg vil gerne præcisere hvad det er for nogle intentioner som jeg oprindeligt havde da jeg gik i gang med projektet.

Skulpturen blev sat op i 20 europæiske storbyer i 1993. Den blev opsat for at forsvare den europæiske civilisation, en civilisation som jeg vil vurdere at ca. 95% af danskerne og frederikssunderne er enige i. En civilisation som er udsprunget af den franske revolutions begreber om frihed, lighed og broderskab.

- Frihed til at udtale sig, til at eje sin ejendom og leve livet som man vil hvis det ikke griber ind i andre menneskers frihed.

- Lighed, alle mennesker er lige: bønder/adel, arbejdere/arbejdsgivere, kvinder/mænd og sorte/ hvide. Tanken var at alle mennesker skulle respekteres blot fordi de var mennesker.

- Broderskabet betyder at vi tager os af hinanden og er solidariske ved at opbygge sociale systemer der tager sig af de gamle, syge og svage - vi opbygger skoler til at tage sig af vores børns uddannelse m.v.

Dette er vores civilisation som vi har påvirket hele kloden med og som jeg mener at vi med rette kan være stolte af. Det er vel også det som de fleste danskere opfatter som det gode danske samfund - som essensen af danskheden. En danskhed som vi tager udgangspunkt i, når vi kritiserer totalitære samfund, hvad enten de er religiøst fundamentalistiske, fascistiske eller undertrykker deres befolkninger.

Svinehunden er opstillet for at gøre opmærksom på at denne civilisation flere gange i historien er blevet overtaget af sin modpol. Svinehunden repræsenterer den dæmon i mennesket der gjorde det muligt at gennemføre den industrielle masseudryddelse af 10 millioner civile i Europa under anden verdenskrig. Den dæmon der gjorde det muligt for serberne at anlægge en strategi med massevoldtægt af muslimske kvinder og etnisk udrensning af den albanske befolkning. Den dæmon har været på spil i menneskeheden i århundreder.

Svinehunden er altså en advarsel om at vi alle indeholder en modpol og at ingen er urørlige. Hvis der sker ganske bestemte ting i vores samfund, risikerer det at skabe en kædereaktion der gør det muligt at lade os overtage af den indre svinehund. Det skete for tyskerne og andre folk i historien, og jeg kan ikke se at vi har noget belæg for at postulere at vi er bedre end dem og er vaccineret imod antihumanismen.

Skulpturen er stillet op for at gøre opmærksom på at vores reaktion på globaliseringen og vores modvilje med at indgå i en deling af denne verdens resurser risikerer at ødelægge vores civilisation. Hvis vi opbygger en mur rundt omkring Europa for at beskytte vores rigdomme, befæster den og lader folk sejle deres egen sø på den anden side, har vi taget et afgørende skridt væk fra den europæiske civilisations grundlag. Så har vi ladet os overtage af dæmonen.

Så det jeg sætter spørgsmålstegn ved er om det er vores civilisation vi er bekymrede for, eller om det i virkeligheden er vores penge - og at al den snak om at bevare den danske egenart er en legitim måde at retfærdiggøre vores overforbrug af verdens resurser.

Det der truer danskheden er ikke de fremmede, men vores reaktion imod dem.

Jeg kan forstå at nogle finder skulpturen grim og utiltalende men at nogle føler sig ramt af dens politiske budskab om at vi skal bevare vores civilisation, er bekymrende.

Jeg har svært ved at forestille mig, at det ikke skulle være i Berntsens ånd at støtte en skulptur der forsvarer vort humanistiske værdigrundlag.

Jeg kan se på avisskriverierne at det især er én fra Dansk Folkepartis Ungdom der er imod Svinehunden. Det undrer mig, jeg troede netop at dette parti gik ind for at bevare danskheden og var imod fundamentalisterne! Men måske forstår vi ikke det samme ved danskheden………..

Med venlig hilsen

Jens Galschiøt

Back to index pageRelevant documents
 • My Inner Beast - A Happening in Europe to the version of this document  
 • My Inner Beast sold to municipality of Frederikssund to the version of this document  
 • Level Up

  2002: MIB-IS in Frederikssund
  Additional Information:
  Categories: 2002: MIB-IS in Frederikssund | 2002: MIB - Intelligence Service
  Sculptures: My inner Beast - concrete
  Type: Documents
  Dates: 2002
  Locations: Frederikssund, Denmark
  Co-operators and Helpers: Frederikssund Kommune