Fra: Madeleine Sjöstedt [madeleine.sjostedt@stadshuset.stockholm.se]
Sendt: 25. marts 2002 14:00
Til: aidoh@aidoh.dk
Emne: Skulptur

Hej

Du har skrivit till oss med anledning av en skulptur som du skänkte till Stockholm 1993. Jag har skickat förfrågan vidare till stadens konstkansli som jag hoppas kan hjälpa dig att reda ut omständigheterna kring detta.

Du kan kontakta Philippe.legros@kultur.stockholm.se eller Kaj Larsson på samma adress.

Hälsningar

-------------------------------------------------------------

Madeleine Sjöstedt (fp)
ordf Stockholm Stadsteater AB
ordf utskottet för kulturstöd

Kulturroteln
Stockholms stadshus
105 35 Stockholm

telefon: 08-508 29 767
mobil: 070-472 97 67
e-mail: madeleine.sjostedt@stadshuset.stockholm.se


To Stockholm index page


Relevant documents
 • My Inner Beast in Stockholm to the version of this document  
 • My Inner Beast - A Happening in Europe to the version of this document  
 • Level Up

  MIB-IS in Stockholm
  Additional Information:
  Categories: MIB-IS in Stockholm | 2002: MIB - Intelligence Service
  Sculptures: My inner Beast - concrete
  Type: Letters to us
  Dates: 2002
  Locations: Stockholm, Sweden
  Co-operators and Helpers: Andreas Dybkjær | Johanna Olofsson-Lofgren | Martin Craggs | Mayor (culture) of Stockholm (2002) Carl Cederschiöld