Pressemeddelelse fra MIB (My Inner Beast) Intelligence Service d. 28. februar 2002:

Svinehunde eftersøges i Europa
Tyve skulpturer af Min Indre Svinehund eftersøges nu over alt i Europa. De er over to meter høje og vejer et ton stykket.

Den store eftersøgning er netop startet i 11 europæiske lande fra Stockholm til Mila-no. Der er nu blevet sendt brev ud med efterlysningen til de bystyrer som oprin-de-ligt fik skulpturen i gave. Den danske billedhugger Jens Galschiøt opstillede Svine-hun-de-ne, i forbindelse med en happening imod intolerance og antihumanisme i 1993.

Baggrunden for eftersøgningen er at Galschiøt netop har solgt et eksemplar af skulp-tu-ren i Danmark. Den blev købt af kunstnerens fødeby Frede-riks--sund for 250.000 kr. Kunstneren vil derfor benytte lejlig-he-den til at gøre status over hvad der egentligt skete med svinene i de europæ-i-ske storbyer.

Samtidig vil et filmhold tage rundt for at lave en tv-dokumentation om skulpturer-nes højst forskellige skæbne. I Bonn blev skulpturen optaget i Den Tyske Stats Kunst-sam-ling på foranledning af byens borgmester. I München solgte borgmesteren sin til en kvinde der samler på grise. Hun er lykke---lig, da Min Indre Svinehund er den største gris i hendes samling.

Mange steder er skulpturen imidlertid forsvundet og det bliver spændende at se hvad efterforsk-nin-gen vil føre med sig. Flere prominente personer er involverede i sagen, f.eks. var Frankrigs nuvæ-ren--de præsi-dent Jacques Chirac borgmester i Paris i 1993 og er således ansvarlig for skulpturen.

I Sverige var det den nuværende udenrigsminister, Anna Lindh, der modtog og var ansvarlig for den store skulptur i Stockholm. Et brev fra kanslichef (Stockholms Konstråd), Bo Lindgren, fortæller at skulpturen i 1994 blev fjernet fra Sergels Torg for magasinering.

Yderligere oplysninger fås hos:

MIB (My Inner Beast) Intelligence Service
Banevænget 22 - 5270 Odense N
Tel: 0045 6618 4058 - Fax: 0045 6618 4158
E-mail: adioh@aidoh.dk - Internet: www.aidoh.dk

Eller hos kunstneren
Jens Galschiøt - Tel: 0045 6618 4058

INFO, FOTOS og TRE VIDEOER KAN GRATIS DOWNLOADES: www.aidoh.dk

TV-Dokumentargruppen kan kontaktes
Niller Madsen - Tel: 0045 40 215 415

Stockholms Konstråd
Konstkansliet - Tel: 08-668 51 93


To Stockholm index page


Relevant documents
 • My Inner Beast in Stockholm to the version of this document  
 • My Inner Beast - A Happening in Europe to the version of this document  
 • Level Up

  MIB-IS in Stockholm
  Additional Information:
  Categories: MIB-IS in Stockholm | 2002: MIB - Intelligence Service
  Sculptures: My inner Beast - concrete
  Type: Press releases
  Dates: 28th February 2002
  Locations: Stockholm, Sweden
  Co-operators and Helpers: Andreas Dybkjær | Johanna Olofsson-Lofgren | Martin Craggs | Mayor (culture) of Stockholm (2002) Carl Cederschiöld