Udtalelser om gæld.


Lone Hertz, skuespiller

Som borger i verden føler jeg ansvar for verden. Vi i de rige lande klager ulideligt over vores høje skatter. Men det er dog ingenting i forhold til et barn i Afrika, som allerede før hun bliver født skylder 30 gange mere, end hun kan forvente at tjene i resten af sit liv. Når jeg hører at 19.000 børn dør dagligt som følge af gældskrisen tænker jeg "Hvordan kan vi voksne opføre os så koldsindigt". Vil vi ikke hjælpe af næstekærlighed, så lad os dog i guds navn gøre det af egenkærlighed, for vores egne børn og børnebørns skyld, så de kan leve i en verden i balance.

 

Christian Balslev-Olesen, generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp:

Tænk bare seks år tilbage, hvor udenrigsministeren lo højlydt, da vi var nogle stykker, der foreslog eftergivelse af u-landsgæld. Han sagde at vi var idealister, der ikke vidste, hvad vi talte om. Men i 1995 eftergav selvsamme udenrigsminister en stor del af u-landenes gæld til Danmark i forbindelse med det sociale topmøde i København. Siden da har både USA, Canada og England eftergivet al deres "stat til stat-gæld" til de fattigste lande, og dermed overhalet Danmark inden om.

Nu skal vores regering blot gå i front igen, så vi kan klemme regeringerne i Japan, Frankrig, Tyskland og Italien.

 

Johannes Møllehave, Præst og forfatter

Bønnen "forlad os vor skyld som vi også forlader vore skyldnere (altså som vi også sletter gælden for dem der skylder os)" er ikke en lille parentes i den kristne forkyndelse, det er en hovedtanke i Fadervor.

Er kristendommens krav om medfølelse og eftergivelse af andres gæld umulig at efterkomme, eller hører den vores almindelige liv til ?

Dette er et af spørgsmålene som Møllehave stiller og svarer på i gældsgudstjenesten i Vor Frue Kirke den 29. februar kl. 16.30. Hør også udlægningen af historien om den gældbundne tjener. En del af Møllehaves tekst kan bestilles fra den 29.2 kl. 9.00. Kontakt: Bo Tovby Jørgensen, tlf.: 3318 7836, jubilee2000@dca.dk, www.jubilee2000.dk 

 

Bo Tovby Jørgensen, Kampagneleder for Jubilee 2000 i Danmark

"Det er grotesk, at lande som Zambia, hvor gennemsnitslevealderen er på vej ned under 33 år på grund af AIDS, stadig betaler mere af på gælden til de rige lande, end de anvender på sundhedssystemet"

 

For yderligere kommentarer/interview med ovenstående, kontakt:

Bo Tovby Jørgensen, tlf.: 3318 7836, jubilee2000@dca.dk, www.jubilee2000.dk 

 

 

Om Jubilee kampagnen og dens aktioner

Om Jubilee-kampagnens status, se http://www.jubilee2000uk.org/reports/dropped.html 

Om Andre Jubilee-aktioner den 29. februar

aktioner mod de japanske ambassader se: http://www.jubilee2000uk.org/main.html 

Japansk Obon-ceremoni i Wales: En japansk ceremoni hvor man lægger et tændt lys i vandet for de døde. I Wales lægger de et lys i vandet for de børn der er blevet ofre for gælds-fælden

Kontakt: Malena Barrett på 0044 171 739 1000 lokal 224, for mere information

 

Hvad mener befolkningen i de fattige lande om gælds-problemet ?

Lusaka Deklarationen

Afrikansk konsensus for en retfærdig løsning af gælds problemet.Skrevet af Ngo’er i følgende afrikanske land: Burkina Faso, Lesotho, Malawi, Nigeria, Cameroun, Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda, Sydafrika, Zimbabwe og Zambia. Under konference 19 til 21 maj 1999.

Vi forlanger en total eftergivelse, og vi insisterer på, at kreditorlandene ikke længere kan blive tilladt, at diktere omstændighederne for eftergivelsen, de såkaldte gældseftergivelse initiativer er ikke et resultat af forhandlinger med demokratiske inputs. Vi afrikanere må selv fremstille vores udviklingsplan, hvor den afrikanske befolkning er i centrum. Vi, som civilt samfund, har en stærk - måske afgørende – rolle i bestemmelsen af de nødvendige forudsætninger for en retfærdig udvikling. HIPC initiativet og andre gældeftergivelse initiativer bygger på uacceptable forhold, og medfører en utilstrækkelig gældseftergivelse.Efter en annullering af gælden vil det nye økonomiske overskud ikke blive tilladt i vores elites lommer, men skal gå direkte til genopbygningen af vores samfund, som led i en proces for genoprettelse af vores menneskelige stolthed.

Kontakt: Stil spørgsmål til Molefe Tsele om Udviklingslandenes holdning til gældsspørgsmålet Torsdag den 24.2 kl. 13.00-17.00 på Borups Højskole, frederiksholms kanal 24, hvor Folkekirkens Nødhjælp afholder fattigdomskonference. Molefe Tsele fra Sydafrika er en af hovedfigurerne i afrikas Jubilee 2000-kampagner. For særlig aftale med Molefe Tsele ring til Bo Tovby på 3318 7836.

På hjemmesiden www.jubileesouth.net  kan du læse om udviklingslandenes holdning til gældsspørgsmålet.


Photos of the Messenger  |  Index of the Messenger To the Jubilee 2000 DK homepageRelevant documents
 • The World Bank/IMF summit in Prague, 2000 to the version of this document  
 • Level Up

  2000: The Messenger and Jubilee 2000
  Additional Information:
  Categories: 2000: The Messenger and Jubilee 2000 | Happenings and Art Installations
  Sculptures: The Messenger Jubilee 2000
  Type: Documents
  Dates: 2000
  Locations: Copenhagen, Denmark
  Co-operators and Helpers: Johannes Møllehave | Lone Hertz
  Partners: Folkekirkens Nødhjælp (Dan-Church-Aid) | Jubilee 2000