Tal om gæld


Alle udviklingslandene betalte i 1998 296,1 mia. US$ på lån til de rige lande.

Samme lande modtog i 1998 bistand for 23 mia. US$ fra de rige lande.

(World Bank)

52 u-lande er i akut gælds-nød. De skyldte tilsammen 354 milliarder dollars, men efter pres fra Jubilee 2000 er deres gæld blevet reduceret med 30% (111 mia. dollars er eftergivet). Det ansete engelske magasin The Economist har i sin nytårsleder påpeget, at de reelle omkostninger ved at eftergive u-landenes gæld er minimale, ca. 11% af deres pålydende værdi. The Economist argumenter for, at de rige lande skal eftergive u-landenes gæld en gang for alle, fordi det alligevel næsten ingen omkostninger har. (http://economist.com/editorial/freeforall/19991225/ld2100.html)

2/3 af de lån, der er givet til u-landene siden 1988 ikke er gået til investeringer i udvikling. De er gået til at finansiere afbetaling af renter og afdrag på gammel gæld, som u-landene ikke kan betale på anden vis. For at holde gældsskruen i vandet, har de rige lande givet nye lån, i stedet for at afvikle gælden én gang for alle.

Ifølge Verdensbanken, er gælden for de 41 mest forgældede lande, i perioden fra 1990 til 1997 steget fra 189 til 199 mia. dollars, og gældsbetalingerne er steget fra 7,9 til 8.6 mia. dollars.

Selv hvis alle lande eftergiver u-landenes gæld 100%, vil u-landene stadig havde betydelige gældsposter til Verdensbanken og Valutafonden (IMF). Den gældseftergivelse, som man foreløbig internationalt er blevet enige om, vil kun reducere de årlige betalinger på gælden med i gennemsnit 30%. De fleste lande vil stadig efter gældslettelsen bruge flere penge på gældsbetalinger, end de bruger på sundhed eller uddannelse.

I følge FN’s handelskonference mistede u-landene alene i 1998 for 700 milliarder dollars tabte eksportindtægter på grund af handelsrestriktioner og f.eks. EU’s landbrugsstøtteordninger. Det er 14 gange så meget, som den samlede årlige overførsel af udviklingsbistand.

U-landene skylder ca. Danmark 12 milliarder kr., heraf er de 4-6 milliarder kr. fra de fattigste og mest forgældede lande (HIPC-lande: Heavily Indebted Poor Countries). Danmark bør eftergive denne gæld fra lande, hvor det kan sikres at pengene vil blive anvendt til fattigdomsbekæmpelse.

(Se analyse af Danmarks udeståender på http://www.nord-syd.dk/dk/gaeld/dkgaeld.html)

Til sidst kan man anføre, at de rige lande selv har et væsentligt medansvar for opbygningen af den ubetalelige gældsbyrde. En analyse anslår, at 24% af den samlede gæld er givet til diktatorer, hvor långiverne vidste, at pengene ikke blev brugt til fordel for udviklingen af landet. (http://www.jubilee2000uk.org/news/dictatorsreport.html)


Photos of the Messenger  |  Index of the Messenger To the Jubilee 2000 DK homepageRelevant documents
 • The World Bank/IMF summit in Prague, 2000 to the version of this document  
 • Level Up

  2000: The Messenger and Jubilee 2000
  Additional Information:
  Categories: 2000: The Messenger and Jubilee 2000 | Happenings and Art Installations
  Themes: Background | Debt cancellation
  Sculptures: The Messenger Jubilee 2000
  Type: Documents
  Dates: 2000
  Partners: Folkekirkens Nødhjælp (Dan-Church-Aid) | Jubilee 2000