Jorden er giftig
2500 udsagn om forurening

Updated: 11-05-00

Back to Jens Galschiot homepage


Kunstner:

Jens Galschiøt billedhugger, Banevænget 22, 5270 Odense N 
Tlf. 6618 4058, Fax 6618 4158

Samarbejdspartner:

Tornbjerg Gymnasium, ved rektor Lene Pind, Skærmhatten 15, 5220 Odense SØ
Tlf. 6615 7102, Fax 6615 7154


Formål

At åbne Tornbjerg Gymnasiums temaår Jorden er giftig og engagere eleverne omkring temaet. Det har jeg tænkt mig at gøre ved at inddrage stort set alle eleverne i arbejdet med at forberede og opstille en installation der skal visualisere forureningens omfang og betydning for vores liv. Installationen som skal opstilles d. 10. november vil bestå af 2500 trækors med indskrifter om forurening.

Ikke blot elever og lærere, men alle personalegrupper på skolen vil blive opfordret til at give deres kommentarer til de fem grundtemaer (se afsnittet 2500 udsagn neden for). Herved inddrages hele skolen i en autentisk debat med det omgivende samfund. Samlingen af udsagn vil samtidig give et øjebliksbillede af en skoles holdninger til klodens økologiske tilstand.

Virkelighedens teater

Som billedhugger har jeg før gennemført store kunsthappeninger, bl.a. Min Indre Svinehund og Den stille Død i forbindelse med FNs sociale topmøde i København i marts '95.Jeg har netop opstillet en otte meter høj skulptur kaldet Skamstøtten i Hong Kong, dermed er der sat en omfattende kunsthappening igang som strække sig over de næste ti år. Formålet var at puste liv i debatten om det etiske grundlag for vor kultur.

I mit arbejde med skulpturer og happeninger stiller jeg spørgsmålstegn ved, hvordan vores etiske og moralske selvforståelse hænger sammen med den globale og lokale virkelighed. Svarene overlader jeg til beskueren selv at finde. Jeg skaber surreelle billeder af virkeligheden - symbolsk udformede spørgsmål - som viser det groteske og absurde i det, vi ellers opfatter som normal konventionel virkelighed.

Happeningsformen har et selvstændigt sprog bestående af enkle nonverbale symboler. Det gør den velegnet til at belyse komplicerede problemstillinger på flere planer samtidigt. Happeningen er som form provokerende, men er også som sådan accepteret, især i den vestlige verdens kulturelle sammenhænge. Også selv om den måtte overskride de gængse regler for, hvad man må eller ikke må.

Derimod er mine budskaber, i modsætning til mange andre kunstneres, ikke grænsebrydende i traditionel kunstnerisk forstand. De kan tværtimod siges at være 'bevarende', idet de sættes ind til forsvar for vort samfunds etiske grundlag. De stiller grundlæggende spørgsmålstegn ved, hvilke konsekvenser det får for vores kultur, når der sker et skred i moral og etik, i stil med det vi er vidne til, når f.eks. de racistiske tendenser i Europa øges, eller vi tillader en global ubalance med 13 millioner børn som ofre hvert år.

Ved hjælp af skulpturerne skærer jeg en lille bid ud af virkeligheden, omsætter den til symbolsprog og placerer den i det offentlige rum. Et symbol er et stykke fortættet virkelighed. Derfor bliver absurditeten åbenbar når virkeligheden omsættes til symboler.

Mine happeninger fungerer som gigantiske teaterstykker. De foregår ikke i teaterrummet men i den virkelige verdens åbne rum. Mine skulpturer udgør scenografien. Pludselig dukker de op i gadebilledet og sætter forestillingen i gang. Politikere, pressen og offentligheden trækkes ind som skuespillere. De medvirkende har let ved at indtage deres rolle, da happeningens symbolik er meget åben for fortolkning. Men de kan ikke undslå sig for at medvirke. Uanset hvad de gør, bidrager de til happeningens dynamik ved hele tiden at skabe nye symboler.

Grund-idé

Grund-ideen er at opstille 2.500 ens én meter høje hvide kors i det offentlige rum for at visualisere omfanget af forureningen i Danmark. Alle på gymnasiet, elever, lærere og andre personalegrupper får udleveret fem kors som de skal tage med hjem for at skrive fem personlige underskrevne udsagn om deres 'fornemmelse for forurening'. Udsagnene skrives kort og præcist direkte på korsene. De kan alt efter kreativitet og temperament udformes som almindelig tekst eller digte og kan evt. forsynes med tegninger. Forureningsproblemerne skal diskuteres i hver klasse så eleverne sættes i stand til at formulere udsagnene.

Korsene stilles i snorlige rækker med 2,5 meters mellemrum og vil ca. fylde 125 x 125 meter i alt 15.000 m2. Opstillet på denne måde vil installationen næsten være identisk med de store mindesmærker i Frankrig for Anden Verdenskrigs ofre. Når beskueren passerer 'korsparken' vil man foruden 'kirkegårdsfornemmelsen' opleve nogle æstetisk meget smukke diagonale mønstre der fremkommer når man kigger ned langs korsene fra forskellige vinkler.

Symbolik

En kunst-installation er kendetegnet ved at den er åben for fortolkningsmuligheder. Symbolikken vil derfor fungere på mange forskellige planer, alt afhængig af hvem der kigger på den.

Installationen vil afstedkomme adskillige diskussioner om hvilken symbolik den rummer, og det er jo netop formålet.

Her er nogle mulige tolkninger af symbolikken:

Samarbejde

Eleverne skal gennem udførelsen af happeningen opleve hvad det vil sige at være deltager i den offentlige debat om vort samfunds udvikling. Gennem diskussioner om temaerne, bliver de bevidste gjort om problemernes omfang, og de absurde modsætninger der er imellem vores viden om forureningen og vores villighed til at gøre noget ved det. F.eks. den paradoksale påstand at vi i Danmark, som er et af verdens rigeste lande, ikke har råd til forbyde sprøjtemidler der forurener vores grundvand. Hvis vi ikke har råd, hvem har så???

Netop arbejdet med at lave virkeligheden om til symboler, giver mulighed for at se verden på en ny måde og forstå sammenhænge der før var usynlige for en.

Teori

Det er vigtigt at hele projektet underbygges, ved at eleverne sætter sig ind i problematikken om hvad forureningen konkret indebærer. Men også den mere filosofiske diskussion om vækstfilosofien og den globale ubalance økologisk, socialt osv.

2500 udsagn om forurening

Udsagnene er en bunden opgave med udgangspunkt i fem temaer. Mulighederne for udsagnene er uendelige, men her er nogle stikord til mulige tekster på korsene, opdelt efter de fem temaer:

1. Dine visioner for fremtiden

2. Din frygt for fremtiden

3. Hvad mener du er det største forureningsproblem?

4. Hvad er du parat til at ofre for en verden i økologisk balance?

5. Hvordan kan vi omstille os til en bæredygtig udvikling?

Visuelt

Korsene skal opstilles på en mark hvor de skal kunne ses af så mange som muligt, f.eks. op til motorvejen. Stedet skal helst kunne nås med offentlig transport. Man skal kunne komme hen til korsene til fods så man kan læse teksterne. Der skal opstilles et stort skilt som skal kunne ses på lang afstand med teksten 2500 udsagn om forurening.

Udover at marken med korsene vil vække betydelig opmærksomhed vil der være en næsten demonstrationsagtig bibelsk effekt i at 500 elever kører ud fra gymnasiet med deres fem store hvide kors og spreder sig ud i det offentlige rum når de skal transportere korsene frem og tilbage.

Offentliggørelse

Projektet skal foregå i det offentlige rum. Det indeholder en god del provokation og vil givetvis føre til megen debat om emnet. For at igangsætte og styre denne debat er det vigtigt at vi hele tiden holder offentligheden orienteret om hvad vi laver og hvorfor. Offentliggørelsen er vigtig for at bryde pædagogiske undervisnings-institutioners tendens til at skabe en pseudodebat for at bruge den som undervisningsobjekt. Denne happening Jorden er giftig skal vække en virkelig debat mellem rigtige modstandere og tilhængere.

Praktisk

Jeg holder møde med eleverne og lærerne og fremlægger mine tanker om hvad happeningen kan indeholde. På mødet vil jeg fortælle om happeningens dynamik og om hvordan de mine andre happeninger er forløbet. Derefter vil jeg gennemgå Jorden er giftig-projektet og høre hvad elever og lærere har at sige til det.

Den 30.09 ophænges en vægavis bestående af 5 tavler med kors, én for hvert tema. Herpå kan elever og lærere skrive deres idéer.

For at kunne overkomme projektet får vi fremstillet, malet og samlet korsene hos en maskinsnedker.

Der etableres en gruppe af elever og lærere der disponerer og planlægger hvordan vi skal få alle korsene placeret på området. Bl.a. skal der foretages et større opmålingsarbejde med kridtsnore, målebånd og nivelleringsapparater.Relevant documents
 • Jorden er giftig - forberedelse og opstilling to the version of this document  
 • Level Up

  1997: The Earth is Poisonous
  Additional Information:
  Categories: 1997: The Earth is Poisonous | Happenings and Art Installations | Activities related to environment and climate
  Themes: Ecology - sustainable development | Schools involved
  Sculptures: The Earth is Poisonous
  Type: Concepts
  Dates: November 1997
  Locations: Odense, Denmark
  Co-operators and Helpers: Christian Lohse, lektor | Knud Erik Langsgård, Sognepræst i Mariager | Margrethe Auken
  Partners: Gunna Larsen | Tornbjerg Gymnasium
  Sponsors: Den Grønne Fond | Kulturfonden