Jens Galschiøt, Billedhugger, Banevænget 22, DK-5270 Odense N
Tlf. (+45) 6618 4058, Privat (+45) 6614 4038, Fax (+45) 6618 4158

E-mail: aidoh@aidoh.dk, Internet: www.aidoh.dk

 

 

Odense, 16. marts 2005

 

Kære byrådsmedlem,

Jeg har af Anker Boye fået oplyst at kunstfonden på sit møde den 21. marts vil tage stilling til støtte af Fortællerbrønden. Indsamlingskomiteen har i den forbindelse opfordret mig til at ori­en­­tere byrådet om hvor langt projektet er nået og komme med nogle kommentarer til bud­get­tet.

Ang. opbygning af Fortællerbrønden: Jeg kan oplyse at den store siddende H.C. Andersen figur er færdig i kobber. Den sidder med sine bare fødder på en lille stump af Fortæller­brøn­den. Jeg har lavet denne figur for at illustre­re hvordan Fortællerbrønden kunne tage sig ud og fordi der har været stor interesse for at bruge skulpturen til udstillinger både i Danmark og i udlandet.

Nogle tror at jeg er i gang med at lave hele Fortællerbrønden - det er jeg ikke. Det ville sim­pelt­hen være uoverskueligt for mig økonomisk og det vil heller ikke være muligt, da vand­kun­­stens størrelse skal tilpasses den plads som den skal placeres på. Jeg vil derfor vente med at lave den endelige udformning af skulpturen, indtil dette er afklaret. Som det ser ud nu er der måske flere muligheder både i DK og udlandet. Men jeg vil selvfølgelig helst have den stående i Odense, det er jo det den er lavet til.

Ang. budget: Jeg har fået nogle lidt underlige meldinger fra indsamlingskomiteen, der har haft møder med kommunen, ang. placering og fundament. Kommunen har hævdet at funda­mente­rin­gen vil koste 2 til 3 mil. og ikke 536.000 kr. som jeg har budgetteret med. Begrun­del­sen skulle være at det har Bjørn Nørgaards skulptur kostet.?? Man kan ikke sammenligne de to skulpturer, da Fortællerbrønden er lavet som en selvbærende konstruktion, med alle instal­la­tio­ner integreret og at det derfor stort set bare kræver en plan flade at stille den på. Det kom­mu­nen har betalt til Nørgaards skulptur, inkluderer også hele bassinkanten. Fortæller­brøn­den har en anlægsflade på ca. 70 kvadratmeter, hvilket svarer til et størrelsen og vægten af et lille rækkehus. Så hvis det koster 2-3 mil. bare at lave fundamentet til et fynsk rækkehus, kan man måske godt forstå at det kan være svært at få tilflyttere til Fyn.

Jeg vil selvfølgelig gerne have at kunstfonden bevilliger så mange penge som muligt til Fortæl­lerbrønden. F.eks. kunne man med god vilje jo godt regne bassinkanten (bænken) og bund­kon­struk­tionen med til fundamentet (det har Nørgaard vist gjort). Så vil beløbet blive ca. 2,4 mil. og det vil da være et kærkomment tilskud til folkegaven. Man kunne også udregne hvad de samlede udgifter til Nørgaard skulpturen bliver og så bevillige det samme beløb til Fortæl­ler­brøn­den. Det vil vel være det ultimative i forhold til at give folkegaven og Nørgaard skulp­turen lige betingelser. Så kunne man lade det økonomiske ansvar omkring budgetter være mit, det tror jeg vil give mest skulptur for pengene.

Jeg har forsøgt at få kommunens tal om beregninger af omkostningerne vedrørende Fortæller­brøn­den, men har ikke kunnet få dem udleveret. Måske skyldes uoverensstemmelserne i talle­ne, at der ingen dialog har været direkte imellem kommunen og undertegnede om teknikken og konstruktionen af Fortællerbrønden.

Jeg kan i øvrigt oplyse at jeg har lavet mange større skulptur­konstruktioner, at jeg selv er uddannet konstruktionssmed og de fleste af mine medar­bej­dere er uddannede håndværkere. Jeg har aldrig overskredet mine budgetter eller har haft skulpturer/ fundamenter der ikke kunne holde og det for­ven­ter jeg heller ikke i dette tilfælde. Jeg ved at der muligvis vil komme nogle ar­kæologiske undersøgelser, alt afhængig af hvor skulpturen finder sin endelige placering, det­te har jeg ikke med i mine beregninger. Ligeledes har jeg heller ikke taget eksterne rådgi­ve­re med i mit budget.

Jeg håber at dette har givet lidt klarhed. Hvis du har brug for yderligere oplysninger, er du velkom­men til at kontakte mig.

Til orientering medsender jeg en bog der udkom i forbindelse med min 50 års fødselsdag, samt en samling avisudklip, hvor Fortællerbrønden omtales.

 

Med venlig hilsen

Jens Galschiøt

 

Level Up

2012 (startet 2003): Fortællerbrønden
Additional Information:
Categories: 2012 (startet 2003): Fortællerbrønden | Happenings and Art Installations | 2005: Local events
Themes: Hans Christian Andersen
Sculptures: Storytellers Fountain
Type: Letters from us
Dates: 16th March 2005
Locations: Odense, Denmark | Flakhaven (Town Hall sq.), Odense, Denmark | Sortebrødre Torv, Odense, Denmark
Co-operators and Helpers: Beklædningsfagskolen i Odense / Dress Vocational School | Brian Østergaard, e-mergency | C.C. Nielsen, Micro Matic A/S | Lars Bjørnsten | Leif Ã…hl Petersen, stats. aut. rev. | LO, Odense | Merete Næsted | Mutantes, Cuba | Odense Byråd | Odense Kommunes Kunstfond | Rey Gaspar Morales Vásquez, Mexico | Sara, kunststuderende | Sven-Erik Peterson, HK | Troels Beck | Uciel, mexicansk maler
Partners: Hanne Nordentoft, Korup Sogns Kunstforening
Related Persons and Entities: Bjørn Nørgaard
Sponsors: Beklædningsfagskolen i Odense / Dress Vocational School | BG Bank | Clausen Offset ApS | e-mergency | Microcom ApS