Odense, den 5. November 2000

Medierne inviteres til at følge skabelsen af et helt unikt kunstprojekt.

”Ildsjæle”

Til Ildsjæle hoved index


Ildsjæle er navnet på en kunststafet, der  vil blive realiseret i forbindelse med FN’ Internationale Frivillighedsår 2001. Det bliver den landskendte kunstner Jens Galschiøt, der udfører opgaven for Den Nationale Komité for frivillighedsåret. ”Ildsjæle er udviklet omkring den tanke, at anvende kunsten til at rette opmærksomheden på den enkelte frivilliges indsats og på de frivillige kræfter i Danmark. Jens Galschiøt er manden bag en lang række kendte skulpturer, happenings og kunstevents, som f.eks. ”Den indre Svindehund”, ”Skamstøtten” og ”Budbringeren

Ildsjæle består af fire elementer – først og fremmest et monument i bronze, dels af en række mindre bronzeskulpturer eller kandelabre til opstilling i butikker og andre ”offentlige rum”, dels af en række hæderspriser, der skal overrækkes enkeltpersoner og organisationer for en særlig indsats og sidst men ikke mindst af et antal unikke sølvsmykker, som alle kan erhverve. Alle elementerne fungerer samlet som en metafor for eller et symbol på de mange ildsjæle, der arbejder ihærdigt for at understøtte den sociale sammenhængskraft i samfundet. Disse dynamiske mennesker udgør ofte selve fundamentet for at nærmiljøet kan udvikle sig. Ildsjæle vil komme rundt til et antal byer i Danmark i løbet af sommeren 2001 i forbindelse med en planlagt Buskaravane,  Ruten er i øjeblikket under udarbejdelse i samarbejde med en række frivillighedsformidlinger og frivillighedscentraler over hele landet.

Kunstneren inviterer medierne indenfor på sit værksted i Odense, således at offentligheden kan følge skabelsen af kunstværket, som bliver enestående i sin art og med sine funktioner.

Om projektet siger Jens Galschiøt: ” Jeg er blevet meget optaget af denne idé, og er allerede gået i gang, med fremstillingen af opgaven,  og så håber jeg at det lykkes at få skaffet det nødvendige midler, der skal til for at ideen kan realiseres. Jeg ved at man fra Center for frivilligt socialt arbejde, har rettet henvendelse til en mulig sponsor og håber naturligvis at det vil lykkes at skaffe midlerne. Jeg anser det for væsentligt  at give et visuelt udtryk for de mange funktioner det frivillige arbejde har, og jeg har valgt ilden og dermed lyset som gennemgående tema. Ilden har siden vores urtid været det sted, mennesker samles omkring. Ilden repræsenterer lyset i mørket, håbet. Jeg ønsker at pege  både på ildsjælen, der sætter tingene i gang – frontfiguren, men også på de tusindvis mennesker, der holder fast og udfører det daglige slid igennem et frivilligt engagement. Ilden repræsenterer den varme, der er nødvendig for vores overlevelse som hele mennesker.”

Selve kunstværket bliver afsløret, på konferencen ”Frivillighedens mange ansigter”, med deltagelse af Socialministeren og Kulturministeren i forbindelse med den Internationale Frivillighedsdag d. 5. december 2000. Konferencen afholdes på Odense Congress Center med 500 konferencedelegater fra det frivillige Danmark.

Yderligere oplysninger om ”ILDSJÆLE”, samt aftale med kunstneren om mediedækning af skabelsesprocessen, kan fås ved henvendelse til:

 

Jens Galschiødt,
Banevænget 22,
5210 Odense N

Tlf:  66 18 40 58

  

Vil du vide mere om Frivillighedsåret kan du henvende dig til 2001-sekretariatet, Pantheonsgade 5, 3. sal, postboks 158, 5100 Odense C, telefon: 66 14 60 61 eller skriv til e-mail: 2001@frivillighed.dk se også: www.2001.frivillighed.dk (aktiv ultimo oktober 2000)

 

FN's Internationale Frivillighedsår 2001.
FN har deklareret 2001 til Internationalt Frivillighedsår. I den anledning iværksættes en række landsdækkende og lokale initiativer. Disse  koordineres fra 2001-sekretariatet i Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Hovedopgaven bliver synliggørelse og påskønnelse af det frivillige sociale arbejde, som et væsentligt bidrag til samfundets demokratiske udvikling.    
Socialministeriet og Kontaktudvalget for det frivillige sociale arbejde har nedsat en Komité, der har udarbejdet en overordnet handlingsplan. Et gennemgående symbol vil blive en skulptur, forestillende ”en ildsjæl”. De lokale aktiviteter vil blive støttet, blandt andet ved udsendelse af en buskaravane, vandreudstillinger, udgivelser m.v. Selve kontakten ud til de mange frivillige sociale organisationer, vil bl.a. ske fra Centrets særlige WEB-site (oprettes i oktober 2000)
2001-sekretariatet har et stærkt ønske om at der i frivillighedsåret, bliver  skabt en bred offentlig opmærksomhed omkring det frivillige sociale arbejde der udføres af hundredtusindvis af  mennesker hver dag over hele landet.

Til Ildsjæle hoved index

 

Level Up

2001: Ildsjæle
Additional Information:
Categories: 2001: Ildsjæle | Commissioned Work
Type: Press releases
Locations: Denmark | Odense Congress Center, Odense, Denmark
Co-operators and Helpers: UN (United Nations)
Partners: Center for Frivilligt Socialt Arbejde